FPD STEUN ONS
 

GEN Summit 2016

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[Austria] - The GEN Summit 2016 will gather over 600 international editors­in­chief and media experts in Vienna, Austria next June to tackle "The Rise of Platform­Driven News". Speakers from CNN, Twitter, The Washington Post, Mashable, NBC News, and many more will present a variety of thought­ provoking sessions identifying real media solutions.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

EUROVISION ACADEMY Master Class: What News for what audience?

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[Switzerland] - This masterclass with help professionals understand the motivation of the news consumers. For anyone working in news production, it is essential to be aware of the audience and what motivates them to consume the news. Because in these fast changing times, you can best keep up with the evolving techniques by looking at how people are using them.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

The 15th International Symposium on Online Journalism

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[USA] - The International Symposium on Online Journalism at the University of Texas at Austin delivers a unique and rich repository of information on the progress of Online Journalism, with comments and insights from professionals and scholars who have been working on the frontlines.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

7th Digital Innovators’ Summit

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[Germany] - The Digital Innovators’ Summit is an annual international digital media conference designed to bring together senior executives from content businesses, technology innovators and solution providers to understand emerging trends, share innovative ideas and solutions, see new relevant technologies and network.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

BBC Academy’s Women in Radio

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[United Kingdom] - The BBC Academy in conjunction with BBC Local Radio is holding two further awareness days for women who are interested in presenting on BBC Local Radio in England.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

The 4th International Conference on M4D Mobile Communication for Development

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[Senegal] - The conference is the fourth in the M4D biennial series following the inaugural conference in Karlstad, Sweden in 2008. The 2nd conference was in Kampala, Uganda in 2010 and the 3rd in New Delhi, India in 2012. M4D2014 aims to provide a forum for researchers, practitioners and all those with interests in the use, evaluation, and theorizing of Mobile Communication for Development.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

International Journalism Festival

EJC Events Calender - za, 20/08/2016 - 06:21
[Italy] - The annual Perugia International Journalism Festival is the leading journalism event in Italy. It is an open invitation to listen to and network with the best of world journalism. The leitmotiv is one of informality and accessibility, designed to appeal to journalists, aspiring journalists and those interested in the role of the media in society. Simultaneous translation into English and Italian is provided. The festival is open to the public free of charge.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

Mag de Volkskrant een portretfoto tendentieus koppen?

De Nieuwe Reporter - vr, 19/08/2016 - 15:15

Deze week was een man boos omdat hij herkenbaar op een foto op de voorpagina van de Volkskrant stond. De foto was genomen toen hij staande werd gehouden tijdens een grootscheepse controle rond Schiphol. De Volkskrant verdedigde zich met het argument dat er juridisch niks mis was met de publicatie van deze foto. Maar klopt dat wel?

De Volkskrant kreeg boze reacties op de voorpaginafoto van dinsdag, las ik gisteren. Op de voorpagina kondigde men een groot verhaal aan over beveiliging van Schiphol door het leger (en dus niet meer alleen politie en marechaussee), met een foto van een controle van een man met een ‘moslim-achtig uiterlijk’ (zie plaatje hieronder, foto Guus Dubbelman). Die was daar niet over te spreken: met de kop “Is Schiphol nog veilig?” direct boven zijn hoofd werd hij toch behoorlijk tendentieus neergezet. Schending van portretrecht?

Nee, zegt de Volkskrant. Het ging om de verscherpte controle, en het beeld laat die zien, niets meer en niets minder. Meneer staat op de foto omdat hij wordt gecontroleerd net als iedereen daar, puur toeval dus. Oké de kop was misschien een tikje onhandig maar uiteindelijk is dat niet heel erg, als ik het goed begrijp.

En trouwens, dat mag gewoon want: “Bij foto’s die kranten in de openbare ruimte maken, weegt het recht op vrije nieuwsgaring in principe zwaarder.”

Maar nee. Grondrechten zijn in Nederland gelijkwaardig (HR Van Gasteren/Hemelrijk), het is dus zeker niet zo dat de vrije meningsuiting wint tenzij. Ook niet dat de privacy wint tenzij – het is een belangenafweging waarbij je alle factoren van het geval bij elkaar optelt en dan een conclusie trekt.

Nieuwswaarde versus privacy

In maart hadden we discussie over een foto bij de NOS van een gewonde stewardess bij de aanslag van toen op Zaventem. Soort van dezelfde situatie: de foto liet een actuele en belangrijke nieuwssituatie zien, maar de persoon die herkenbaar centraal stond, was een toevallig onderwerp en niet de focus van het nieuws.

In die situatie kun je moeilijk zeggen dat de nieuwswaarde van de foto automatisch over de privacy van die persoon heen gaat.

Context

Daarbij komt dat je een foto niet los van de context kunt zien. En de context wordt hier gezet door de kop, dus die als ‘onhandig maar ach’ aan de kant schuiven gaat niet op. Dat bepaalt in hoge mate of het een privacyschending en/of aantasting van eer en goede naam oplevert.

Verder heb ik er nog moeite mee om hier van ‘gewoon’ een foto aan de openbare weg te spreken. Mensen worden staande gehouden door politie of marechaussee, daarbij kun je moeilijk nog spreken van vrijwillig ergens in de openbaarheid zijn. En dan op de foto gezet worden is dus heel wat anders dan toevallig gewoon langs een openbare camera hobbelen. Als ik een camera zie, kan ik omlopen. Maar als ik staandegehouden ben, kan ik dat niet. Dat weegt óók mee.

Werkelijkheid

Bij NRC las ik nog het argument dat de fotograaf wilde laten zien dat: “Dit is de werkelijkheid. Alleen de moslimmannen worden uit de rij gepikt.” Dat zou kunnen, maar dat is niet uit het artikel terug te halen. En uiteindelijk weeg je nieuwswaarde en privacy op basis van wat er is gepubliceerd, niet wat er gepubliceerd had kunnen worden of wat er oorspronkelijk boven stond voordat de koppenmaker los mocht.

Het gewraakte artikel bevat nu overigens een andere foto die dezelfde politieactie laat zien maar zonder expliciet in beeld zijnde staandegehoude passant. Wat volgens mij het punt onderstreept dat de meneer van de oude foto er echt niet toe doet.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op het weblog van Arnoud Engelfriet, waar hij regelmatig blogt over ICT-recht.

The post Mag de Volkskrant een portretfoto tendentieus koppen? appeared first on De Nieuwe Reporter.

Categorieën: Aanbevolen door FPD

De Volkskrant weigert consequenties “Voorpaginagate” te onderkennen

De Nieuwe Reporter - do, 18/08/2016 - 09:18

Een man ondervindt ernstige gevolgen van het gebruik van zijn foto door de Volkskrant, omdat hij tegen wil en dank wordt geassocieerd met terrorisme. Zijn verzet hiertegen wordt nog harder afgestraft. Kinge Siljee pleit voor een discussie over ethiek in de Nederlandse media.

Op de voorpagina van de Volkskrant van 16 augustus staat een grote witte kop over een foto: “Is Schiphol nog veilig?” Pal boven de witte letters is duidelijk het gezicht te zien van een man met een zwarte baard in een personenauto. Over hem heengebogen een zwaarbewapende marechaussee met een kogelwerend pak. Op de achtergrond staan nog twee of drie tot de tanden bewapende militairen en – zoals het op het eerste gezicht althans lijkt – twee hummers, militaire voertuigen.

Door de compositie van de foto en de overliggende tekst en de plaatselijke zoom wordt de aandacht sterk gelegd op het gezicht van de man met de baard in de auto. Zijn gezicht trekt daarbij nog extra de aandacht, omdat van hem als enige de ogen te zien zijn. Hij is zeer duidelijk herkenbaar.

De man vindt dit niet prettig, en hij dient een klacht in bij de Volkskrant. Al snel wordt dit opgepikt op sociale media. Zijn bezwaar wordt vaak gedeeld en de Volkskrant reageert op de ontstane ophef met een verklaring van de hand van hoofdredacteur Philippe Remarque. De man is van plan een kort geding aan te spannen tegen de Volkskrant, naar ik aanneem om de principekwestie, want het kwaad is al geschied. Ik hoop van harte dat de man zijn zaak wint.

Juridische en ethische kant

Zowel het bezwaar van de man als de reactie van Remarque leggen het accent op de juridische kant van het verhaal. Dat gebeurt vaak in de Nederlandse media: als eerste de vraag stellen of iets mag van de wet, zodra iets ter discussie is gesteld. Als je maar netjes binnen de lijntjes kleurt van het recht, dan zit het verder wel goed, is de gedachte.

Ik vind dat intellectuele en morele luiheid: je bent verplicht om na te denken oer de gevolgen van je handelen, ook als daar geen juridische consequenties aan verbonden zijn. Als journalist heb je een luide stem en beïnvloed je het debat, en met die luide stem komt ook verantwoordelijkheid om na te denken over de gevolgen van je publicaties. Daarom heb ik enkele ethische argumenten die ik graag wil meegeven ter overweging aan Remarque in het bijzonder en Nederlandse mediamakers in het algemeen, met deze casus als voorbeeld.

Keuzes van de Volkskrant

Eerst enkele weerleggingen van de (spaarzame) ethische argumenten die Remarque gaf. “Wij hebben de werkelijkheid willen weergeven zoals onze fotograaf (…) die aantrof op Schiphol,“ schrijft Remarque. Hier verschuilt hij zich achter de “werkelijkheid”. Het probleem hiermee, is dat er natuurlijk niet maar één werkelijkheid is. De Volkskrant maakt een hele rij keuzes die uiteindelijk deze foto met deze kop opleverden.

Als eerste kiest de Volkskrant ervoor om de fotograaf naar deze plaats te sturen, met de opdracht een voor dit verhaal typerende foto te schieten. Vervolgens merkt de fotograaf op dat er (kennelijk) vooral weggebruikers die verdacht worden van moslim-zijn worden staande gehouden, maar de Volkskrant kiest er niet voor nu juist deze mijns inziens ernstige kwestie voor het voetlicht te brengen.

Vervolgens komt de fotograaf terug met een serie foto’s, en kiest de Volkskrant voor een foto waarin alléén een man met een baard en een donker uiterlijk herkenbaar in beeld is, in een uiterst militaire setting. Dan komt daar ook nog de kop bij: “Is Schiphol nog veilig?” (“met dit soort types gewoon op de openbare weg”, denk je er als lezer vrij snel achteraan).

Dit heeft niets te maken met de “werkelijkheid” zoals die werd aangetroffen. Dit heeft alles te maken met redactionele keuzes.

Remarque vraagt zich nog af of de fotograaf had moeten wachten op “een blonde vrouw”, waarmee hij aangeeft dat hij de manier waarop de marechaussee te werk ging niet nieuwswaardig genoeg vond en het issue met hoogoplopende hysterie jegens moslims, die allen a priori al worden verdacht van terreur, niet serieus neemt.

Kortom, de Volkskrant kiest voor een tekenend plaatje, een moslim in een auto omgeven door militairen en een kop over veiligheid, zonder zich te bekommeren om de mogelijke gevolgen van de man. Hierover straks meer.

Taalkundige constructies

Dat de Volkskrant het eigenlijk niet zo haar probleem vindt dat de man deze consequenties ondervindt, blijkt ook duidelijk uit de taalkundige constructies die Remarque gebruikt. Hij heeft het over een “associatie (…) die nu bij een deel van de lezers is ontstaan”, alsof het een lagedrukgebied betreft dat zomaar spontaan ontstaat. Nee, hij heeft die associatie gecreëerd!

Nog eentje: “de stigmatisering die hij erin ziet [hebben wij] geenszins (…) beoogd.”. Nee, dat moest er nog eens bijkomen, dat je stigmatisering beoogt!

Remarque wast zijn handen in onschuld, maar juist als ervaren journalist en hoofdredacteur zou hij beter moeten weten dat woorden en beelden consequenties hebben voor mensen van vlees en bloed. Kiezen voor woorden die intentie beschrijven bieden geen enkele troost voor de getroffene.

Persoonlijke gevolgen

Want, laten we wel wezen, de persoonlijke gevolgen voor deze man waren niet mals. Stel je voor, je bent op weg naar Schiphol, en de marechaussee houdt je staande. Je bent verplicht daaraan mee te werken. Een fotograaf maakt een foto van je (en je kunt niet weg!), en voor je het weet sta je op de voorpagina van een landelijke krant, die je visueel in verband brengt met veiligheid en dus terrorisme.

Je familie en vrienden bellen je ongerust op, je vreest dat er een geur van terrorisme om je heen gaat hangen bij je werkgever en buren, want als moslim krijg je de terrorisme-associatie gratis bij je Nederlandse paspoort.

Dan schrijf je een brief aan de krant, die je ook op Facebook publiceert om aan je familie en vrienden te laten weten dat je niets te maken wil hebben met de associatie van terrorisme en dit stigmatiserende beeld. Het is namelijk het enige alternatief voor niks doen en het over je heen laten komen.

Dan loopt het helemaal uit de hand. Overal wordt je naam genoemd, en verschillende weblogs, zoals GeenStijl, pluizen ineens al jouw sociale media uit of je niet toch stiekem de terrorist was die je in de krant niet wilde zijn. Wat vinden ze allemaal wel niet? Anti-Israëlmemes! Vrienden die niet door de beugel kunnen want die hebben in 2012 iets gezegd over salafisme! Alles wat je in de context van familie en vrienden wilde zeggen wordt nageplozen en uitgezeefd.

En dat terwijl je helemaal niet de publiciteit zocht, maar in de krant werd gezet door een redactie die jouw hoofd wel een karakteristiek beeld vond voor een issue over of we nog wel veilig zijn voor terroristen. Ik denk niet dat deze man daarop was bedacht toen hij die ochtend in zijn poederblauwe auto stapte om naar Schiphol te rijden. De Volkskrant heeft voldoende ervaring om dergelijke consequenties – ook de trucs van GeenStijl – te voorzien.

Mond houden en luisteren

En om de grootmoedigheid van de redactie aan te tonen wilde Remarque, nou vooruit, er nog wel een kopje koffie tegenaan gooien. Dit gegarneerd met een bevoogdende preek over dat de Volkskrant niet van plan is om de consequenties voor de man te onderkennen, of zelfs maar even te luisteren naar diens bezwaar.

En dat is wat Nederlandse media veel te weinig doen: even hun mond houden en luisteren naar mensen, en vooral moslims, die de consequenties moeten dragen van hun dagelijkse keuzes.

The post De Volkskrant weigert consequenties “Voorpaginagate” te onderkennen appeared first on De Nieuwe Reporter.

Categorieën: Aanbevolen door FPD

Aanbevelingen zijn zeer bepalend voor het gebruik van Blendle

De Nieuwe Reporter - wo, 17/08/2016 - 13:39

Burgers zijn steeds minder bereid om te betalen voor nieuws. Blendle speelt in op deze ontwikkeling door mensen uitsluitend te laten betalen voor artikelen die ze lezen; ze hoeven niet meer een hele krant of een heel tijdschrift te kopen. Voldoet dit model aan de verwachtingen van gebruikers? En is het platform in staat de betaalbereidheid voor nieuws toe te laten nemen? Een onderzoek.

Aan de hand van zogeheten think-aloud-testen en interviews is onderzocht hoe Nederlandse burgers Blendle gebruiken en wat de rol van dit het platform is binnen hun nieuwsconsumptie. Er vonden think-aloud-testen en interviews plaats met veertien respondenten. Tijdens een think-aloud-test lieten zij zien hoe zij Blendle gebruiken en voerden zij via opdrachten een aantal taken uit. Ook spraken zij na afloop over hun gebruik van Blendle en de rol van de kiosk binnen hun nieuwsconsumptie.

De meeste respondenten waren jong en behoren tot de doelgroep van Blendle, namelijk jongeren onder de 25 jaar die normaal niet betalen voor nieuws. Opvallend veel respondenten werken in de media of de journalistiek of studeren daarvoor. De meesten van hen consumeren dagelijks nieuws en gebruiken Blendle een tot vijf keer per week. Zij doen dat vooral via de desktop-versie. De meesten hebben hun account al een of meerdere keren opgewaardeerd.

Nieuwsbrief

Gebruikers maken een bewuste keuze welke artikelen op Blendle ze wel en niet lezen. Artikelen moeten aansluiten bij hun interesses. Zij letten bij hun keuze op de kop, het onderwerp en het medium. Artikelen uit titels die de gebruiker nooit leest of waar deze een hekel aan heeft, worden veelal op voorhand overgeslagen.

Aanbevelingen blijken zeer bepalend voor de artikelen die gebruikers wel en niet in Blendle lezen. Vooral het gebruik van de nieuwsbrief valt op, waarin de redactie de best gelezen artikelen en “de beste artikelen van de dag” deelt. Bijna alle respondenten lezen deze nieuwsbrief. Deze blijkt de belangrijkste ingang te zijn om Blendle te gebruiken. Gebruikers gaan dus niet direct naar het platform, maar komen er vooral door artikelen in de nieuwsbrief aan te klikken.

Redactie blijft nodig

De respondenten laten anderen het nieuws dus “voor hen uitzoeken”. Dit kan ook door te kijken naar de “Staff picks”, de aanbevelingen van andere gebruikers en welke artikelen het meest zijn gedeeld of bekeken. Volgens de gebruikers is deze manier van het nieuws volgen vooral “gemakkelijk” en “ze hoeven er niet bij na te denken”. Zij willen niet uitgebreid moeite hoeven doen om erachter te komen wat er in het nieuws is.

Het door artikelen heen scrollen is een populaire manier om de tijd te doden. Gebruikers hebben vaak al via andere media een beeld van het nieuws gekregen. Blendle heeft voor hen een functie voor het vinden van achtergrondsverhalen bij het gratis nieuws. Dit is voor de ondervraagde respondenten relatief vaak nuttig voor hun studie of werk. Tevens hopen sommigen dat Blendle een succes wordt omdat dit hun eigen kansen op werk in de journalistiek vergroot.  

Delen en betalen

De sociale functies van Blendle worden maar weinig gebruikt. Er is nauwelijks interactie tussen de gebruikers op het platform zelf. Zij delen nauwelijks artikelen binnen Blende of via sociale media. Wel lezen zij artikelen die anderen delen, met name via Twitter, wat daarmee ook een belangrijke manier is om Blendle te bezoeken. Als ze zelf artikelen delen, doen ze dat eveneens vooral via Twitter. Er is al met al sprake van volggedrag maar nauwelijks van deelgedrag.

De gebruikers ervaren de betaalmuur nog steeds als een drempel, met name omdat er “weer een extra account” moet worden aangemaakt. De prijzen van de artikelen vinden ze “prima bedragen” en ze vinden het normaal die te betalen, al is het maar omdat ze bij tegenvallende artikelen hun geld terug kunnen vragen.

De toekomst

Inmiddels is Blendle ook in Duitsland en in de VS van start gegaan. Dit onderzoek laat zien dat een dergelijke kiosk zowel kansen als beperkingen kent. Een positief punt voor Blendle is dat enige betaalbereidheid voor journalistiek wel degelijk aanwezig lijkt te zijn, al is dat wel onder een relatief geïnteresseerde doelgroep die werkzaam is of wil gaan werken in de journalistiek. Zij hebben regelmatig belang bij het slagen van Blendle.

Een beperking is vooral dat veel nieuws nog steeds gratis wordt geconsumeerd en dat de artikelen die via Blendle worden gelezen vooral achtergrondartikelen zijn. Dit maakt dat Blendle veel inkomsten van traditionele media niet kan vervangen, aangezien maar een deel van hun artikelen via Blendle te verkopen lijken te zijn. Tegelijk levert dit wel mogelijk een beter businessmodel op voor juist doe achtergrondverhalen die al enige tijd sterk onder druk staan.

Deze blog is gebaseerd op de masterthesis van Lette van der Ham “De beste stukken uit de kranten van vandaag”. Deze is te vinden in het digitale archief van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

The post Aanbevelingen zijn zeer bepalend voor het gebruik van Blendle appeared first on De Nieuwe Reporter.

Categorieën: Aanbevolen door FPD

Jacques Gevers est décédé à 63 ans

Le Fonds pour le journalisme - di, 11/09/2012 - 09:34
Il faisait partie du jury du Fonds pour le journalisme C'est avec une grande tristesse que nous avons appris, lundi, le décès de Jacques Gevers, âgé de 63 ans. Au terme d'une carrière remarquée, d'abord comme journaliste puis comme rédacteur en chef et enfin comme directeur de la rédaction au Vif/L'Express, Jacques était toujours actif dans le monde des médias. Depuis la création du Fonds pour le journalisme, en 2009, il faisait partie du jury qui sélectionne les projets journalistiques d'enquête. C'est toujours avec une grande gentillesse et une ouverture d'esprit remarquable qu'il analysait les projets des journalistes. Le grand reportage, l'enquête et l'investigation le passionnaient. Jacques appréciait le dynamisme des jeunes journalistes, il aimait les voir se lancer dans des projets ambitieux, et il voulait les encourager avec les bourses attribuées par le Fonds.
Mercredi 5 septembre, alors que se préparait une nouvelle délibération du Fonds, Jacques a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Hospitalisé depuis lors dans un état critique, il est décédé lundi.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Categorieën: Aanbevolen door FPD

44.124 Eur pour vos enquêtes

Le Fonds pour le journalisme - vr, 07/09/2012 - 12:15
L'échéance du 15 septembre approche à grand pas. Envoyez vos projets. Le Fonds pour le journalisme dispose de 44.124 euros pour son 12e appel à projets. Ceux-ci doivent être rentrés au plus tard le 15 septembre à minuit via le formulaire d'inscription en ligne. Le secrétariat du Fonds peut vous aider à boucler vos dossiers. Ne tardez pas. Et veillez à rencontrer tous les critères mentionnés sur le site du Fonds et dans son règlement général.
Categorieën: Aanbevolen door FPD
""