FPD STEUN ONS
 

Thema:

Whistleblowing in Europe: the case of EULEX and Maria Bamieh (Ghent)

Legal instruments and political statements on whistleblower protection very often contrast with the practice in many states or the European institutions. Ghent University, CJS and Human Rights Centre focus on the case of Maria Bamieh, former EULEX public prosecutor in Kosovo.

 
Dirk Voorhoof en Hans-Martin Tillack

Journalismfund.eu event: Sources, how to protect them in the EU? (Brussels)

On Tuesday evening 3 December 2013 Journalismfund.eu, in cooperation with Dutch-Flemish deBuren, hosts an event for press and public about the protection of sources in the EU.

 

Nieuws - Liefst geen pottenkijkers? Wobben in België

Bijna 20 jaar geleden werd in België openbaarheid van bestuur ingevoerd. Vooral op federaal niveau zijn de verwachtingen niet ingelost. Sommige ministers en hun administraties blijven ongepast moeilijk doen en de Commissie die de correcte toepassing van de openbaarheidswet moet helpen waarborgen, mist slagkracht. In Vlaanderen is de situatie beter, al zou er best wat meer afstand zijn tussen de beroepsinstantie en de Vlaamse administratie. 

 

Debatavond: beeldjournalistiek en het recht op afbeelding (Brussel)

Op donderdag 16 mei organiseren de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten (VVBJ) een informatie-avond over het recht op afbeelding.

 
fotograaf

Beeldjournalistiek en het recht op afbeelding (Brussel)

Hoe zit dat nu met het recht op afbeelding? En klopt het dat dit steeds breder wordt opgevat, ten koste van de pers? Genoeg vragen allezins voor een groot debat over (de mogelijkheden en beperkingen van) beeldjournalistiek

 

Beleidssuggesties voor Vrije en Onafhankelijke Media (Brussel)

De ULB organiseert op 10 december 2012 een debatnamiddag over Mediadem, een Europees onderzoeksproject naar de factoren die het mediabeleid ter bevordering van vrije en onafhankelijke media stimuleren of verhinderen. Het project onderzocht het mediabeleid in verschillende Europese landen en gaat na wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn van nieuwe media voor mediavrijheid en -onafhankelijkheid.

 

Nieuws - 10 jaar Raad voor Journalistiek Vlaanderen

Mooie woorden en goede wensen voor de jarige scheidsrechter, en daarna van de gasten op het feestje suggesties voor hoe hij knap en jong kan blijven. Zo was de bijeenkomst te typeren naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Raad voor de Journalistiek op 17 oktober in Antwerpen. De ‘samenspraak’ tussen Raad, journalistiek en de academische wereld leidde tot overzicht, ideeën, en hier en daar onenigheid achter de paneltafel.

 

Colloquium 10e verjaardag Raad voor de Journalistiek (A'pen)

De Raad voor de Journalistiek bestaat tien jaar. Voor de Raad is het een gelegenheid om even stil te staan, terug te blikken op wat er tot op heden is bereikt en vooruit te kijken naar wat er beter kan.

 

Nieuws - Foto's slachtoffers in de media

Op 21 juni 2011 publiceerde Mediakritiek.be een bijdrage waarin Dirk Voorhoof de juridische bakens uitzet over het recht op afbeelding van slachtoffers en hun nabestaanden. Hij heeft het o.a. over het afbeelden van slachtoffers van rampen, over de toegankelijkheid van foto's via sociale netwerksites en over journalistieke ethiek, waardoor de bijdrage plotsklaps terug brandend actueel is.

 

 

Nieuws - België zes plaatsen gezakt op ranglijst persvrijheid

Ons land staat nu op de twintigste plaats op de Press Freedom Index. Dat is tussen Costa Rica en Namibië. In het Radio 1 programma Nieuwe Feiten wordt professor mediarecht Dirk Voorhoof (UGent) gevraagd naar het waarom van die daling. En waarom doen we het op het vlak van de persvrijheid zoveel slechter dan onze noorderburen?

 
""