FPD STEUN ONS
 

Thema:

Kick-off evenement MIC (Brussel)

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, de Programmacommissie van MIC en IBBT en genodigden heffen het glas op het nieuwe Media Innovatie Centrum (MIC) tijdens een kick-off evenement dat plaatsvindt op woensdag 14 maart 2012 vanaf 16u30 in The Egg, Barastraat 173, 1070 Anderlecht.

 

Nieuws - 3 winnende campagnes voor 'kleur je media'

Vanavond zijn in Brussel de ‘Kleur je media’-prijzen uitgereikt, een onderscheiding van VRT en mediarte.be, het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector. Met deze tweede editie werden studenten aan alle Vlaamse en Brusselse hogescholen met mediaopleidingen opnieuw opgeroepen om zelf een spot te maken die scholieren van buitenlandse origine moet aanzetten voor een mediagerichte opleiding te kiezen. De jury bekroonde campagnes in de categorieën TV, radio, en animatie. De prijzen, een stage bij VRT of Klasse tv, werden uitgereikt door de minister van Media, Ingrid Lieten

 

Nieuws - Vlaamse perssector schoolt bij op Media-academie

Met de Media-academie ziet een nieuw systeem van opleidingen voor de Vlaamse perssector het licht. Op voorstel van minister van Media Ingrid Lieten werd dit project goedgekeurd op de Vlaamse Regering. De minister en de koepelorganisaties - Vlaamse Dagbladpers, The Ppress – Periodical Press –, VUKPP en UPP – hebben samen gezocht naar hoe de geschreven pers via levenslang leren op de werkvloer kan inspelen op de snel veranderende evoluties waarmee ze te maken krijgt.

 

Nieuws - 1 miljoen € voor opleidingen geschreven pers

De Vlaamse Regering kent - op voorstel van mediaminister Ingrid Lieten - een subsidie toe van in totaal 1 miljoen euro voor gemeenschappelijke opleidingsprojecten voor de geschreven perssector met de bedoeling een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers te vrijwaren. 

 
""