FPD STEUN ONS
 

Thema:

Mediacafé: In conversation with the innovators of journalism (English) (Gent)

February 26 in Ghent. Gone are the times when news and information were a one-way stream: from the journalist to the citizen. The digital revolution has paved the way for new forms of (investigative) journalism.

 

Mediacafé NL: De communicatieoorlog - Actualiteitsdebatten over mediacultuur en journalistiek (Amsterdam)

Onderzoeksjournalisten en communicatie-experts, de gladiatoren van de nieuwsarena. Vaak komen nieuwsfeiten pas aan het licht na een keihard, onzichtbaar gevecht tussen pers enerzijds en de politiek of het bedrijfsleven anderzijds. Tijdens dit mediacafé wordt de strijd op het podium gevoerd.

 

 

Mediacafé #19: Journalist, behoed ons voor de expertocratie! (Gent)

Tijdens Mediacafé #19 bekijken we hoe de journalistiek en de media de burger kunnen blijven informeren over een steeds complexere wereld.

 

Mediacafé #18: Journalistiek en ondernemerschap (Gent)

Hoe ondernemend moet een journalist zijn om nog aan de bak te komen? Met o.a. journalist, schrijver en ondernemer Dirk Barrez, Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies UvA), Sanne De Wilde (fotografe, de Volkskrant) en Helena de Groot (radiomaker, Klara) als moderator.

 
© Rafael Njotea

Nieuws - Verslag Mediacafé 16: Klokkenluiders, David vs Goliath

Het was al whistleblowing wat de klok sloeg op Mediacafé #16. In de nasleep van de affaire Snowden gingen klokkenluider van het eerste uur Paul van Buitenen, Publeaks.nl verantwoordelijke voor NOS Hugo van der Parre en Vlaams ombudsman Bart Weekers in gesprek over de situatie van klokkenluiders in ons taalgebied. Een verslag.

 

Mediacafé #16: Hoor de klokken luiden (Brussel)

Enkele van de grootste journalistieke verhalen van de afgelopen jaren kwamen er nadat klokkenluiders journalisten of media inside, en vaak geheime, informatie bezorgden. Hoog tijd voor een grondige bespreking van de praktijk.

 

Mediacafé #17: Europa in de media (Brussel)

Van 22 tot 25 mei worden in alle Europese lidstaten de vijfjaarlijkse Europese verkiezingen gehouden. Terwijl België al lid is sinds de oprichting van de EGKS in 1952, lijken de media nog steeds weinig aandacht te schenken aan Europese politiek. Ook in andere Europese landen is van diepgravende journalistiek op Europees niveau zelden sprake.

 
Mediacafé #14 (c) Rafael Njotea

Nieuws - Mediacafé 14: "Goede regionale verhalen zullen worden blijven gelezen"

Het verdwijnen van lokale titels, regionale redacties die moeten inkrimpen; het einde van het regionale nieuws wordt steeds vaker aangekondigd. Maar is de toekomst echt zo slecht? Over die vraag boog zich een deskundig panel, tijdens Mediacafé #14.

 

Mediacafé #15: Moeten journalisten kleur bekennen? (Brussel)

Officieel behoren Vlaamse en Nederlandse kranten al lang niet meer tot een welbepaalde zuil. Terwijl journalisten vroeger geacht werden de levensbeschouwelijke overtuiging van hun dag- of weekblad uit te dragen, lijkt nu het andere uiterste steeds vaker aan de orde: volledige neutraliteit. Een debat over politieke voorkeuren in de media.

 

Mediacafé #14: Is regiojournalistiek ten dode opgeschreven? (Brussel)

De regionale krant is op sterven na dood. Veel jonge journalisten starten hun carrière op regionale redacties, maar net op regionaal niveau zijn de laatste jaren de zwaarste besparingen doorgevoerd.

 
""