FPD STEUN ONS
 

Thema:

Mediacafé #14 (c) Rafael Njotea

Nieuws - Mediacafé 14: "Goede regionale verhalen zullen worden blijven gelezen"

Het verdwijnen van lokale titels, regionale redacties die moeten inkrimpen; het einde van het regionale nieuws wordt steeds vaker aangekondigd. Maar is de toekomst echt zo slecht? Over die vraag boog zich een deskundig panel, tijdens Mediacafé #14.

 

Mediacafé #15: Moeten journalisten kleur bekennen? (Brussel)

Officieel behoren Vlaamse en Nederlandse kranten al lang niet meer tot een welbepaalde zuil. Terwijl journalisten vroeger geacht werden de levensbeschouwelijke overtuiging van hun dag- of weekblad uit te dragen, lijkt nu het andere uiterste steeds vaker aan de orde: volledige neutraliteit. Een debat over politieke voorkeuren in de media.

 

Mediacafé #14: Is regiojournalistiek ten dode opgeschreven? (Brussel)

De regionale krant is op sterven na dood. Veel jonge journalisten starten hun carrière op regionale redacties, maar net op regionaal niveau zijn de laatste jaren de zwaarste besparingen doorgevoerd.

 

Mediacafé #13: Crowdfunding. Het grote redmiddel? (Brussel)

Het medialandschap lijkt er de laatste tijd haast apocalyptisch bij te liggen. Journalisten worden op straat gezet, dalende lezersaantallen sleuren advertentie-inkomsten de dieperik in, en redacties hebben steeds meer werk en minder tijd. Is er nog hoop op overleven voor de journalistiek? 

 

Mediacafé #12: Iedereen journalist! (Brussel) (volzet)

Wat is een diploma journalistiek nog waard? De twaalfde editie van het Mediacafé staat in het teken van journalistieke opleidingen in Vlaanderen.

 

Bescherm je bronnen (Rotterdam)

Een onderzoeksjournalist koestert zijn bronnen. Betrouwbare en ingewijde informanten zijn onmisbaar bij elk onderzoek. Maar hoe behandel je je bronnen? Is bronbescherming heilig, of zijn er gradaties in de bescherming die je biedt? Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen? En hoe kun je de informatie die een bron vertrouwelijk verstrekt toch ‘witwassen’ en hard krijgen voor publicatie? Een aantal genomineerden voor De Loep 2012 zullen tijdens het VVOJ Café op 29 oktober in Rotterdam uit de doeken doen hoe zij met hun bronnen omgaan.

 

Mediacafé #10: Privacy? Not in my backyard! (Brussel)

'Privacy is niet langer een sociale norm', beweerde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in een interview in 2010. De grenzen lijken inderdaad te verschuiven. Hoe gaan de media hiermee om? Hoe ver mogen zij gaan voor hun verhaal? Waar ligt de grens tussen privé en persvrijheid, tussen persoonlijke levenssfeer en maatschappelijk belang? Een debat over de nationale mediagrenzen heen met o.a. Tom Naegels (ombudsman De Standaard) en Frederik De Swaef (hoofdredacteur van Story). Sara Van Boxstael (De Ochtend) modereert.

 

MediaCafé #11: MediaCafé ontmoet 'Grijze Cellen' (Gent)

Debat over de relatie tussen farma, PR en de media.

 

Tegenwerking en spindoctors (Amsterdam)

Mirjam Prenger en Leendert van der Valk schetsen in hun onderzoek 'Gevaarlijk spel' een communicatiesector die sterk is gegroeid en geprofessionaliseerd. Tegenover elke journalist staat een veelvoud aan communicatiedeskundigen, pr-functionarissen en spindoctors, die greep op berichtgeving proberen te krijgen. Tijd voor een journalistiek reveil? En hoe kun je je als journalist wapenen tegen voorlichters die de berichtgeving proberen te sturen? De discussie wordt geïllustreerd door voorbeelden uit de dagelijkse journalistieke praktijk.

 
""