FPD STEUN ONS
 

Thema:

Trefdag: diversiteit in de media (Brussel)

Op vrijdag 14 december 2012 staan alle spots gericht op diversiteit in de media. Het voorbije jaar heeft minister van Media Ingrid Lieten sterk ingezet op diversiteit, met de ondersteuning van onderzoek omtrent etnisch-culturele diversiteit in de media op vlak van tewerkstelling, beeldvorming en bereik enerzijds en subsidiëring van projecten ter bevordering van diversiteit anderzijds.

 

Trefdag: Kies voor diversiteit. Kies voor media. (Brussel)

Grip vzw, Empower vzw en mediarte.be nodigen je van harte uit op 23 oktober 2012 voor een uitwisselingsmoment met de mediamakers van vandaag. 

 

Nieuws - 3 winnende campagnes voor 'kleur je media'

Vanavond zijn in Brussel de ‘Kleur je media’-prijzen uitgereikt, een onderscheiding van VRT en mediarte.be, het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector. Met deze tweede editie werden studenten aan alle Vlaamse en Brusselse hogescholen met mediaopleidingen opnieuw opgeroepen om zelf een spot te maken die scholieren van buitenlandse origine moet aanzetten voor een mediagerichte opleiding te kiezen. De jury bekroonde campagnes in de categorieën TV, radio, en animatie. De prijzen, een stage bij VRT of Klasse tv, werden uitgereikt door de minister van Media, Ingrid Lieten

 

Nieuws - Genomineerden 'Kleur je Media' bekend

De genomineerden voor de wedstrijd 'Kleur je Media 2011-2012' werden vandaag bekend gemaakt.

 

Kleur je media - prijsuitreiking (Brussel)

Met plezier nodigen mediarte.be en VRT Diversiteit iedereen uit op de uitreiking van Kleur je media, een wedstrijd voor studenten voor meer diversiteit in de media.

 
""