FPD STEUN ONS
 

Thema:

(Debat) Een gecultiveerd gebrek aan respect (Gent)

De juiste vragen stellen, dat is de kortste samenvatting van de journalistieke opdracht. Het is tegelijk vanzelfsprekend en aartsmoeilijk. Het werk wordt op applaus onthaald totdat de vervelende vragen aan het applaudisserende deel van het publiek gesteld worden.

 

De media hebben het (weer) gedaan!? (Gent)

In dit debat zal er gediscussieerd worden over de ‘verspectacularisering’ van de media, de rol/verantwoordelijkheid van de media in de creatie van hypes, paniek en crisisgevoel. Er wordt stilgestaan bij de vraag of er sprake is van normvervaging in de media en of het nodig/wenselijk is dat er richtlijnen of andere grenzen gesteld worden aan de berichtgeving. 

 

Nieuws - 10 jaar Raad voor Journalistiek Vlaanderen

Mooie woorden en goede wensen voor de jarige scheidsrechter, en daarna van de gasten op het feestje suggesties voor hoe hij knap en jong kan blijven. Zo was de bijeenkomst te typeren naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Raad voor de Journalistiek op 17 oktober in Antwerpen. De ‘samenspraak’ tussen Raad, journalistiek en de academische wereld leidde tot overzicht, ideeën, en hier en daar onenigheid achter de paneltafel.

 

Colloquium 10e verjaardag Raad voor de Journalistiek (A'pen)

De Raad voor de Journalistiek bestaat tien jaar. Voor de Raad is het een gelegenheid om even stil te staan, terug te blikken op wat er tot op heden is bereikt en vooruit te kijken naar wat er beter kan.

 

De Staat van het Boek

 A'PEN - Hoe staat het boek er voor vandaag? Heeft het boek nog toekomst? Welke uitdagingen stellen zich voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekhandels, bibliotheken en lezers?
Het BoekenOverleg nodigt u van harte uit op ‘De Staat van het Boek’ op donderdag 21 april 2011, van 13.30 tot 18 uur, in deSingel (Antwerpen).

 
""