FPD STEUN ONS
 

Thema:

Werkbeurs - Free trade in Peru: who wins, who loses?

Peru is one of the economically fastest growing countries of Latin-America. Still, inequality stays high and social conflicts are raging throughout the country. In March 2013, a free trade agreement with the European Union will come into force. Why Peru? And what does free trade get the Peruvians? Wies Willems sought it out for MO* Magazine, with support of the Pascal Decroos Fund.

 
© Pieter van der Houwen

Werkbeurs - Africatown, China

De strikte Europese wetgeving inzake migratie heeft de traditionele Afrikaanse migratiecircuits naar het Westen omgebogen naar China. Terwijl het verkrijgen van een Europees visum een lang en ontmoedigend proces is dat tot twee jaar kan duren zonder garantie op resultaat, is een Chinees visum te krijgen op één dag. Dat heeft geleid tot de vorming van Afrikaanse gemeenschappen in China, zoals de Congolese gemeenschap in het Xiaobei-district in de stad Guangzhou. 

 

Werkbeurs - Grondstoffenjagers

Zonder brandstof vallen onze auto's stil; dat weten we en dat beseffen we. Veel minder aandacht gaat naar grondstoffen. Onterecht, want zonder grondstoffen zouden er zelfs geen auto's om mee stil te vallen zijn. De gemiddelde wagen bevat anderhalve kilometer koperdraad. En dat koper wordt vooral in Afrika gezocht.

 

Werkbeurs - The Race for Raw Materials

Without fuel our cars will stop moving; it is something we all know and realise. Far less of our attention is aimed at raw materials. Unrightfully so, because without raw materials cars it would not even be possible to make cars. The average car contains about a mile of copper wire, copper that is mainly looked for in Africa.

 
© Pieter van der Houwen

Werkbeurs - Africatown, China

Stringent European migration legislation has shifted traditional African migration circuits towards China. The process of obtaining a European visa is long and tiresome. It can take up to two years without any guarantee of actually acquiring the visa, a Chinese visa takes a day. This led to the formation of African communities in China, such as the Congolese community in the Xiaobei district in the city of Guangzhou.

 

Werkbeurs - Green Grass of Home

Amerika kiest een nieuwe president, maar hoe denken nieuwe Amerikanen daarover, mensen uit de provincie Antwerpen die jaren geleden een ander leven begonnen in de States? Tien weken lang trokken journalist Niels Daniel en cameraman Nico Beckers door vier Amerikaanse staten om het uit te zoeken: New Jersey, Colorado, Georgia en New York. 

 

Werkbeurs - Op zoek naar de kampioenscoöperaties Coop en Migros

Is er economisch leven naast kapitalistische bedrijven en overheidsbedrijven? Zeker sinds de val van Arco staan coöperaties in dit land in een niet al te best daglicht. Maar is dat wel terecht? Wie de wereld breder bekijkt, ziet haarscherp hoe net het financiële kapitalisme meest van al faalt waarbij het de mondiale economie in de ene na de andere crisis stort; die ziet evenzeer hoe vele overheden het antwoord schuldig blijven op tal van problemen en hun verantwoordelijkheid voor een goed draaiende economie ontvluchten.

 

Werkbeurs - De Verdeelde Staten: hoe economische ongelijkheid Amerika verdeelt

In het jaar dat de Amerikanen hun president kiezen, is de economische ongelijkheid in het land groter dan ooit. Terwijl de financiële en vastgoedcrisis van 2008 veel Amerikanen opzadelde met schulden en werkloosheid, leeft een kleine minderheid van de bevolking op steeds grotere voet. De verkiezingen gaan daardoor niet langer enkel over een persoonlijke voorkeur voor de ene of de andere kandidaat, maar over welk toekomstmodel de Amerikanen willen op economisch vlak.

 

Werkbeurs - The Divided States: how economic inequality shapes the 2012 Presidential race

As American voters prepare for the Presidential ballot, the economic inequality is the largest since the Great Depression. While the financial crisis left many people without a job and a lot of debt, a small majority is doing better than ever.
The elections are therefore less about personal or ethical preferences, than they are about the future ecnomic model of the States.

 

Werkbeurs - Het zwarte goud van gehandicapten in Benin

Het sociale en ecologische drama van de olie-industrie in Nigeria is in het Westen ruimschoots bekend. Een minder bekend verhaal dat ermee samenhangt, is hoe buurland Benin voor zijn brandstofvoorziening afhankelijk is geworden van illegale oliesmokkel uit Nigeria. Eén van de meest opvallende fenomenen onder de Beninse oliesmokkelaars zijn de Beninse gehandicapte oliesmokkelaars en hun eigenaardige driewielige vespa’s. Onderzoeksjournalist David Van Peteghem ging hen opzoeken langs de zuidoostelijke grensgebieden Sémé en Igolo. In een reeks van vier delen gaat hij op zoek naar de oorzaken en gevolgen van de parallelle petroleumhandel die al een decennium met ijzeren hand in Benin regeert.

 
""