FPD STEUN ONS
 

Thema:

© Pieter van der Houwen

Werkbeurs - Africatown, China

Stringent European migration legislation has shifted traditional African migration circuits towards China. The process of obtaining a European visa is long and tiresome. It can take up to two years without any guarantee of actually acquiring the visa, a Chinese visa takes a day. This led to the formation of African communities in China, such as the Congolese community in the Xiaobei district in the city of Guangzhou.

 

Werkbeurs - Green Grass of Home

Amerika kiest een nieuwe president, maar hoe denken nieuwe Amerikanen daarover, mensen uit de provincie Antwerpen die jaren geleden een ander leven begonnen in de States? Tien weken lang trokken journalist Niels Daniel en cameraman Nico Beckers door vier Amerikaanse staten om het uit te zoeken: New Jersey, Colorado, Georgia en New York. 

 

Werkbeurs - Op zoek naar de kampioenscoöperaties Coop en Migros

Is er economisch leven naast kapitalistische bedrijven en overheidsbedrijven? Zeker sinds de val van Arco staan coöperaties in dit land in een niet al te best daglicht. Maar is dat wel terecht? Wie de wereld breder bekijkt, ziet haarscherp hoe net het financiële kapitalisme meest van al faalt waarbij het de mondiale economie in de ene na de andere crisis stort; die ziet evenzeer hoe vele overheden het antwoord schuldig blijven op tal van problemen en hun verantwoordelijkheid voor een goed draaiende economie ontvluchten.

 

Werkbeurs - De Verdeelde Staten: hoe economische ongelijkheid Amerika verdeelt

In het jaar dat de Amerikanen hun president kiezen, is de economische ongelijkheid in het land groter dan ooit. Terwijl de financiële en vastgoedcrisis van 2008 veel Amerikanen opzadelde met schulden en werkloosheid, leeft een kleine minderheid van de bevolking op steeds grotere voet. De verkiezingen gaan daardoor niet langer enkel over een persoonlijke voorkeur voor de ene of de andere kandidaat, maar over welk toekomstmodel de Amerikanen willen op economisch vlak.

 

Werkbeurs - The Divided States: how economic inequality shapes the 2012 Presidential race

As American voters prepare for the Presidential ballot, the economic inequality is the largest since the Great Depression. While the financial crisis left many people without a job and a lot of debt, a small majority is doing better than ever.
The elections are therefore less about personal or ethical preferences, than they are about the future ecnomic model of the States.

 

Werkbeurs - Het zwarte goud van gehandicapten in Benin

Het sociale en ecologische drama van de olie-industrie in Nigeria is in het Westen ruimschoots bekend. Een minder bekend verhaal dat ermee samenhangt, is hoe buurland Benin voor zijn brandstofvoorziening afhankelijk is geworden van illegale oliesmokkel uit Nigeria. Eén van de meest opvallende fenomenen onder de Beninse oliesmokkelaars zijn de Beninse gehandicapte oliesmokkelaars en hun eigenaardige driewielige vespa’s. Onderzoeksjournalist David Van Peteghem ging hen opzoeken langs de zuidoostelijke grensgebieden Sémé en Igolo. In een reeks van vier delen gaat hij op zoek naar de oorzaken en gevolgen van de parallelle petroleumhandel die al een decennium met ijzeren hand in Benin regeert.

 

Werkbeurs - The Black Gold of Disabled People in Benin

The social and ecological drama of Nigeria's oil industry is a well-known fact in the West. A story that is directly connected but largely unknown, however, is how neighbouring Benin has become dependent on illegal oil smuggle from Nigeria for its fuel supply. One of the most conspicuous things about the Benin oil smugglers are the disabled smugglers on their strange Vespa tricycles. Investigative journalist David Van Peteghem set out to find them along the southeastern border areas Sémé and Igolo. In a four-part series he's looking for the causes and consequences of the parallel trade in petrol that has been smothering Benin for the past decade.

 

Werkbeurs - On the trail of the superbug

According to The Times of India, the medical tourism sector in India adds up to at least a hundred thousand patients per year - and an amount of dollars many times higher. Consequently, the country was convulsed when in the Summer of 2010 British microbiologist Timothy Walsh announced he had discovered a new antibiotic-resistant gene in the capital New Delhi. The outrage seemed to be rather selective though: de wound-up top media people in India continuously gave the impression that they were more worried about the prosperity of the expensive private hospitals than about the locals' well-being.

 

Werkbeurs - In het spoor van de superbacterie

De sector van het medisch toerisme in India is volgens The Times of India goed voor minstens honderdduizend patiënten – en een veelvoud aan dollars – per jaar. Het land stond dan ook op zijn kop toen de Britse microbioloog Timothy Walsh in de zomer van 2010 bekend maakte dat hij in de hoofdstad New Delhi een gevaarlijk nieuw antibioticaresistentiegen ontdekt had. De verontwaardiging leek echter selectief: de opgewonden prominenten in de Indische media gaven stellig de indruk zich meer zorgen te maken over het welvaren van de duurbetaalde privéklinieken dan over dat van de lokale bevolking.

 

Uitreiking Citi Journalistic Excellence Award (Brussel)

De Citi Journalistic Excellence Award wordt uitgereikt door Citibank, dit jaar al voor de 13de keer. De Award bekroont Belgische journalisten voor hun verdienstelijke financiële en economische verslaggeving.

 
""