FPD STEUN ONS
 

Thema:

© maol

Werkbeurs - De moeizame vergroening van de Europese energiehuishouding

Europa is zich met de onrust in Oekraïne en het Midden-Oosten in het afgelopen jaar acuut bewust geworden van haar energie-afhankelijkheid. Brussel presenteerde een nieuwe eurocommissaris voor ‘energie-unie’, maar van echte samenwerking is geen sprake. Nu al heeft ieder Europees land zijn eigen subsidie voor groene stroom. Straks zullen lidstaten op hun eigen manier gaan betalen voor fossiele centrales. Een energie-unie is ver te zoeken.

 
© maol

Werkbeurs - The Arduous Way Toward A European Energy Union

Because of the unrest in the Ukraine and the Middle East the past year, Europe has become acutely aware of its energy dependency. Brussels presented a new European Commissioner for Energy Union, but real collaboration is still a long way off.

 
Belgoprocess

Werkbeurs - Nucleaire erfenis

Waarschijnlijk zet de Belgische regering nog dit jaar het licht op groen voor de definitieve, ondergrondse berging van het kernafval. Kostenplaatje: enkele miljarden euro’s. Daar betaalt de belastingbetaler bijna de helft van. Of de grootste afvalproducent Electrabel de rest zal ophoesten, is nog maar de vraag.

 

Werkbeurs - Grondstoffenjagers

Zonder brandstof vallen onze auto's stil; dat weten we en dat beseffen we. Veel minder aandacht gaat naar grondstoffen. Onterecht, want zonder grondstoffen zouden er zelfs geen auto's om mee stil te vallen zijn. De gemiddelde wagen bevat anderhalve kilometer koperdraad. En dat koper wordt vooral in Afrika gezocht.

 

Werkbeurs - The Race for Raw Materials

Without fuel our cars will stop moving; it is something we all know and realise. Far less of our attention is aimed at raw materials. Unrightfully so, because without raw materials cars it would not even be possible to make cars. The average car contains about a mile of copper wire, copper that is mainly looked for in Africa.

 

Brussels and Warsaw on the European ecosystem

 The European Innovation Summit (EIS) goes towards a European Innovation Ecosystem.

 

Werkbeurs - De verdwenen miljarden van Electrabel

BRUSSEL - Op 7 november 2001 crashte Sabena. De regering Verhofstadt I, daartoe subtiel aangemaand door het Hof, schakelde het old boys netwerk rond Electrabel en de voormalige Generale Maatschappij van België in met de vraag geld bijeen te brengen om opvolger SN Brussels Airlines in de lucht te krijgen. België zou, koste wat het kost, een eigen vliegtuigmaatschappij hebben. Tractebel, hoofdaandeelhouder van Electrabel zorgde voor de mensen en voor het geld.

 

Werkbeurs - Bolivia takes production of lithium into own hands

UYUNI - Uyuni is a backward region in the South of Bolivia. Bult the salt lake of Uyuni is rich with lithium, the commodity for the production of batteries, soon also for batteries for electrical vehicles. For this raw material a game of chess is being played between some multinational companies, the people of Uyuni and Bolivia's government.

 

Werkbeurs - Het lithium-project van Bolivië

UYUNI - Uyuni is een achtergebleven uithoek van Bolivië. Maar het zoutmeer van Uyuni is rijk aan lithium, dè grondstof voor de fabricatie van batterijen, straks ook voor batterijen voor elektrische voertuigen. Om dat lithium is nu een schaakspel aan de gang tussen enkele multinationale bedrijven, de bevolking van Uyuni en de Boliviaanse regering. Ondanks aantrekkelijke voorstellen vanwege de multinationals houdt de regering vast aan haar nationalistische koers. Dat tonen de eerste resultaten van het onderzoek van Greet Brauwers en Raf Custers in Bolivië. Een voorbericht, in afwachting van hun reportage.

 
Nick Meynen - The big carbon fraud

Werkbeurs - The big carbon fraud

With financial support from the Fonds Pascal DecroosNick Meynen followed carbon credit money flowing from Belgium to India, where he discovered a desert full of mirages. Part from the fraud and abuse, he also noticed the difference in approach between Flanders and Belgium, the buyers of carbon credits.

 
""