FPD STEUN ONS
 

Thema:

© Rafael Njotea

Nieuws - Verslag Mediacafé 16: Klokkenluiders, David vs Goliath

Het was al whistleblowing wat de klok sloeg op Mediacafé #16. In de nasleep van de affaire Snowden gingen klokkenluider van het eerste uur Paul van Buitenen, Publeaks.nl verantwoordelijke voor NOS Hugo van der Parre en Vlaams ombudsman Bart Weekers in gesprek over de situatie van klokkenluiders in ons taalgebied. Een verslag.

 

Mediacafé #16: Hoor de klokken luiden (Brussel)

Enkele van de grootste journalistieke verhalen van de afgelopen jaren kwamen er nadat klokkenluiders journalisten of media inside, en vaak geheime, informatie bezorgden. Hoog tijd voor een grondige bespreking van de praktijk.

 

Mediacafé #17: Europa in de media (Brussel)

Van 22 tot 25 mei worden in alle Europese lidstaten de vijfjaarlijkse Europese verkiezingen gehouden. Terwijl België al lid is sinds de oprichting van de EGKS in 1952, lijken de media nog steeds weinig aandacht te schenken aan Europese politiek. Ook in andere Europese landen is van diepgravende journalistiek op Europees niveau zelden sprake.

 
Manifestatie van La Lucha in 2012 © Chrispin Mvano

Werkbeurs - Conflict in Oost-Congo

Ondanks meerdere pogingen en enorme hoeveelheden geld die geïnvesteerd werden om de conflicten en de huidige situatie in Oost-Congo te beheren, zijn de verschillende vredesakkoorden er niet in geslaagd de voorwaarden te creëren voor duurzame vrede. Conflict in Oost-Congo; een verhaal van oorlog en gebrekkige vredesakkoorden.

 
Manifestatie van La Lucha in 2012 © Chrispin Mvano

Werkbeurs - Conflict in Eastern Congo

Despite the efforts and the enormous amounts of money invested in the management of the conflict and the post-conflict situation in Eastern Congo, the different peace agreements failed to create the conditions for sustainable conflict resolution. Conflict in Eastern Congo; a tale of war and dreadful peace agreements.

 

Debat: de macht van de media (Gent)

Verkiezingen worden steeds vaker gewonnen op TV of in de kranten. De media zetten de politieke agenda en maken of kraken politici. En politici staan erbij en kijken ernaar. Of gaan we nu wat kort door de bocht?

 

Nieuws - Prijzen voor 'The art of becoming'

De documentaire 'The art of becoming' van Hanne Phlypo en Cathérine Vuylsteke won twee prijzen op het Brusselse Festival des Libertés. De documentaire kwam er met steun van het Fonds Pascal Decroos.

 

Nieuws - Politiek nieuws krijgt meeste aandacht van politici

Vlaamse parlementsleden besteden opmerkelijk meer aandacht aan nieuwsverhalen waarin Belgische politieke actoren voorkomen (71%) dan aan nieuwsverhalen waar geen politieke actoren in vermeld worden (44%).

 

Nieuws - Weinig diversiteit in Vlaamse kranten

Steunpunt Media heeft twee nieuwe Nieuwsmonitors uit, die respectievelijk kijken naar diversiteit in de Vlaamse media en naar de impact van de multimediale ontwikkelingen op het ambt van de journalist. Via de Nieuwsmonitors bericht het steunpunt Media over wetenschappelijke analyses van nieuwsproductie, nieuwsinhoud en mediawijsheid in Vlaanderen.

 

 
""