FPD STEUN ONS
 

Thema:

(Self) censorship new challenges for freedom of expression in expression in Europe

BRUSSELS - Journalists, artists and publicists in Europe are increasingly confronted with censorship and self-censorship. Freedom of expression, as well as journalistic freedom is not automatic anymore.

 

Nieuws - Informatiebescherming in IJsland

REYKJAVIK - Het IJslandse parlement heeft unaniem een wet aangenomen waardoor de vrijheid van meningsuiting en van informatie wordt versterkt. Nieuwsorganisaties, blogs en andere personen en instanties kunnen namelijk gevoelige informatie veilig onderbrengen op het eiland.

 

Werkbeurs - Pechvogels en gelukzoekers

NAIROBI - Dit boek biedt een blik op de gevolgen van de razendsnelle verstedelijking in Afrika. Afrika is nu met 35 procent aan stadsbewoners nog het minst geürbaniseerde continent, maar in 2015 zullen de Afrikaanse steden sneller groeien dan in Azië. 

 

Boekpresentatie Pechvogels en Gelukzoekers, Leven in de Afrikaanse stad

Rik Delhaas, Uitgeverij Contact, en Geografische boekhandel Pied à Terre hebben het genoegen u uit te nodigen voor de feestelijke presentatie van het boek Pechvogels en Gelukzoekers, Leven in de Afrikaanse stad. 

 

Boekpresentatie Aller/Retour

BRUSSEL - Uitgeverij Meulenhoff | Manteau presenteert het boek Aller / Retour van Michael De Cock en Stephan Vanfleteren aansluitend op de persconferentie van het TAZ festival op donderdag 10 juni om 12 uur in Les Ateliers Claus, Crickxstraat 15, 1060 Brussel (Sint-Gilles).

 

Werkbeurs - Aller/Retour

BRUSSEL - Overal zijn mensen onderweg. Op zoek naar een beter leven. Europa kreunt en zucht bij de komst van nieuwe burgers. Het oude continent worstelt met het migratiefenomeen en gaat er verschrikkelijk onhandig mee om. De vraag is niet: wie is er welkom en wie niet? De vraag moet zijn: wat doen wij met al die nieuwkomers op ons continent?

 

Werkbeurs - Single/Return

BRUSSELS - Everywhere people are on the move. In search of a better life. Europe is bursting at the seams with new citizens. The old continent is struggling with the immigration phenomenon; and handling it with amazing ineptitude. The question is not: who is welcome and who is not? The question has to be: how are we to accommodate all these newcomers?
 

Werkbeurs - Eigen belang eerst

De vuile oorlog binnen Vlaams Belang.
Op 8 oktober 2006 mocht FIlip Dewinter zijn burgemeesterambities voor Antwerpen definitief opbergen. De jaren voordien kende het Vlaams Belang een absolute bloeiperiode. Ongeveer een kwart van de Vlaamse kiezers stemde extreemrechts en de vrees voor de electorale slagkracht van de partij verlamde het Belgische politieke bestel. Het verlies van de slag om Antwerpen maakte echter een abrupt einde aan de hoogconjunctuur. De machtsposities in de partij veranderen.

 

Werkbeurs - Congo. A History

 In July 2009, the American magazine Foreign Policy published its annual list of failed nation-states. The Democratic Republic of Congo occupied fifth place, after notoriously dysfunctional states like Somalia, Zimbabwe, Sudan, and Chad, and ahead of war-torn countries like Iraq and Afghanistan. This performance was particularly depressing, given the high hopes that surrounded the presidential election of 2006, the first democratic ballot since the country gained independence in 1960. In fact, a few years into the new administration, the country seems to be doing even worse, despite its immense natural resources.

 
""