FPD SUPPORT US
 

Theme:

©Katja Heinemann

Working Grant - Two weeks with Antwerp Jews in New York

It's highly unusual. In October 2012, after years of friendly relations, Margot Vanderstraeten was able to get access to a small group of Antwerp modern-orthodox Jews who started a new life in New York – and don't want to leave. "I truly feel at home here. I can be truly Jewish here, too. And that is something that has never really been possible in Antwerp."

 
© Bob Van Mol

Working Grant - Terug naar eigen land

Ooit was het niet meer dan de hatelijke verwensing van razende racisten. Vandaag is het een optimistische droom. Steeds meer hoogopgeleide, in België geboren Marokkanen, kinderen of kleinkinderen van voormalige gastarbeiders, kiezen ervoor om hun toekomst uit te bouwen in het land dat hun ouders ontvluchtten.

 
© Bob Van Mol

Working Grant - Back to where they came from

It used to be no more than the curse of acrimonious racists. Today, however, it is an optimistic dream. Increasingly more well-educated Moroccans born in Belgium, children or grandchildren from former migrant workers, decide to build a future in the country that their parents fled from so many years earlier.

 

News - SCOOP! - Journalistieke films op vrijdag

Onder de titel SCOOP! presenteren Cinematek, Fonds Pascal Decroos en deBuren dit najaar iedere voorlaatste vrijdag van de maand om 19u een film met een journalistiek thema. Elke film wordt kort geïntroduceerd door een bekende Nederlandse of Belgische journalist.

 

News - Heeft de journalist nog kleren aan?

Woensdag 7 november organiseerden de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en Read My Lips de themadag ‘De Naakte Journalist’ op de Boekenbeurs. Tientallen erudiete sprekers van binnen en buiten het vakgebied verzamelden zich om hun licht te laten schijnen over de staat van de journalistiek.

 
Zonsondergang Graslei Gent

Working Grant - Cultuur in de centrumsteden

De jongste zes jaar hebben de dertien Vlaamse centrumsteden voorzichtig tot royaal geïnvesteerd in kunst en cultuur. Claimen de steden een nieuwe, minder bescheiden rol in het Vlaamse cultuurbeleid? Rekto:verso deed een Tour de Flandre en stootte op een paar hete hangijzers tussen kunstorganisaties en lokale besturen, het eeuwige kerntakendebat en de plannen van twee nieuwe N-VA-cultuurschepenen.

 

Boekvoostelling 'Djenghis, democratie en vrouwen' (Kuurne)

Baharak Bashar was dertien toen ze met haar moeder van Iran naar België vluchtte. Weg van de ayatollah's en hun religieuze bekrompenheid. Richting Vrije Westen. Maar als ze een half jaar later de omgekeerde weg aflegt, dansen de waarheden voor haar ogen.

 

Boekvoostelling 'Djenghis, democratie en vrouwen' (Hove)

Baharak Bashar was dertien toen ze met haar moeder van Iran naar België vluchtte. Weg van de ayatollah's en hun religieuze bekrompenheid. Richting Vrije Westen. Maar als ze een half jaar later de omgekeerde weg aflegt, dansen de waarheden voor haar ogen.

 

News - Grand Central Belge op AKO-tiplijst

Pascal Verbeken, wiens Grand Central Belge tot stand kwam met steun van het Fonds Pascal Decroos, staat op de Tiplijst van de AKO Literatuurprijs 2012.

 

SCOOP! Citizen Kane (Brussel)

SCOOP! Journalistieke films op vrijdag is een initiatief van Cinematek, deBuren en het Fonds Pascal Decroos. Dit najaar wordt in cinemazaal Cinematek elke voorlaatste vrijdag van de maand een film met een journalistiek thema getoond.

 
""