FPD SUPPORT US
 
Printervriendelijke versie

Financiering van het Fonds Pascal Decroos

Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is een project onder de vleugels van Journalismfund.eu vzw. Maar voor dit Vlaams project dat onderzoeksjournalistiek en bijzondere journalistiek in Vlaamse media wil stimuleren, is er een specifiek financieringsplan.


Subsidie Vlaamse Overheid

Journalismfund.eu vzw ontvangt voor het Vlaamse Fonds Pascal Decroos jaarlijks 300.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid. Lees meer in het subsidiebesluit 3 juni 2015.


Giften door Vlaamse kranten

Dankzij giften van Vlaamse kranten en tijdschriften in de vorm van gratis publicatieruimte (oproep werkbeurzen) ter waarde van 95.802 euro (2014), kan het Fonds Pascal Decroos rekenen op een grote naambekendheid, zowel bij journalisten en uitgevers als bij het brede publiek.


Schenkingen

U kunt het Fonds Pascal Decroos op verschillende manieren financieel steunen.


Legaten

U kan een deel van uw vermogen aan nalaten aan het Fonds Pascal Decroos en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen. Deze techniek noemt men duo-legaat of vzw-legaat. Lees hier hoe het duo-legaat werkt.


Andere inkomsten

Het project Fonds Pascal Decroos wordt ook gespekt met inkomsten uit andere activiteiten zoals lezingen en het Postgraduaat Internationale Researchjournalistiek dat sinds 2004 is opgezet in nauwe samenwerking met de Hogeschool Thomas More in Mechelen.


Globaal overzicht van inkomsten Journalismfund.eu vzw
Lees alles over de volledige financiering van Journalismfund.eu vzw hier. 

 
""