FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Het journalistiek bronnengeheim

"De 141 aanwezige Kamerleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben vanmiddag om 17 uur de wet tot bescherming van de informatiebronnen van de journalist unaniem goedgekeurd. De Senaat had eind januari al hetzelfde gedaan. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in Belgiƫ is verheugd."

>>> lees het persbericht <<<

Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen (7 april 2005)

Wetsontwerp tot de bescherming van de journalistieke bronnen (28-01-2005)

Memorandum van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek aan de nieuwe federale regering (11 juni 2003)

Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the right of journalists not to disclose their sources of information

VOORHOOF Dirk, Het journalistieke bronnengeheim onthuld. - Raad van Europa formuleert Aanbeveling ook aan het adres van justitie en politie, Universiteit Gent (uit : De Journalist, 2000/9, 10-11)

VOORHOOF, Dirk, Voorzitter rechtbank negeert op onbetamelijke wijze journalistiek bronnengeheim. - Waarom De Morgen zijn bronnen NIET prijs moet geven (Uit De Morgen 31 mei 2002, 19)

Wetsvoorstel tot toekenning aan de journalisten van het recht op geheimhouding van hun informatiebronnen.

AVBB ongerust over wettelijke regeling bronnengeheim (28/02/2004)

EFJ 2003: Resolution on Protection of Sources (24/05/2003)

De lange weg naar de bescherming van het bronnengeheim

Tip: Anonieme bronnen

Verwante links:
http://www.coe.int/media
http://www.fondspascaldecroos.com/links/persvrijheid.html

IFJ calls on the right to protect sources

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (SIM - Universiteit Utrecht)

Wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (B.S. 10.03.2010)

 
""