FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Legaten

Als u aan het Fonds Pascal Decroos denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Het Fonds Pascal Decroos is (via zijn vzw Journalismfund.eu) bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte. U kan ook een deel van uw vermogen aan het Fonds Pascal Decroos nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen. Deze techniek noemt men "duo-legaat" of "vzw-legaat".

Wat is het "duo-legaat" ?

Het "duo-legaat" vindt zijn oorsprong in artikel 64, alinea 2 van het Wetboek van Successierechten. Deze stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierecht, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

3 voorwaarden

Een "duo-legaat" moet aan 3 voorwaarden voldoen :

  • U stelt een testament op
  • U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (persoon of personen X)
  • U geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die verplicht is alle successierechten te betalen (persoon Y)

Het voordeel van het "duo-legaat" ligt in het verschil van successierechten die een privépersoon (tot 65%) tov. FPD (8.8%) betaalt. Dit blijkt ook duidelijk uit het voorbeeld hieronder. Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt ook af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap. Voor meer info hierover raadpleegt u het best uw notaris.

Een voorbeeld

Bart C., uit Diksmuide, is 65 jaar en weduwnaar. Hij heeft geen familie. Bij testament laat hij 25.000 euro na aan zijn vriend Geert B.

Met een gewoon legaat : Bart C. laat 25.000 euro na aan Geert B. en niets aan FPD. Bij de overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld :

Bevoordeelde partij Geert B FPD de Staat
Bruto legaat € 25.000 € 0  
Te betalen rechten € 11.250 € 0 € 11.250
netto voordeel € 13.750 € 0 € 11.250

Met een duo-legaat : Bart C. laat 15.000 euro na aan Geert B. en 10.000 euro aan FPD (die alle successierechten betaalt)

Bevoordeelde partij Geert B FPD de Staat
Bruto legaat € 15.000 € 10.000 € 0
Te betalen rechten
a) op € 15.000 x 45% € 6.750 € 6.750
b) op € 10.000 x 8,8% € 880 € 880
Netto voordeel € 15.000 € 2.370 € 7.630

 

Bij dit voorbeeld, kan Bart C. een groter bedrag aan zijn vriend nalaten, én een schenking doen aan het Fonds Pascal Decroos.

in elk geval, om geen van de partijen te benadelen, is de techniek van "duo-legaat" maatwerk met soms ingewikkelde berekeningen. Raadpleeg steeds uw notaris. Meer info ook te vinden op www.mijntestament.be en op www.testament.be.

Voor meer inlichtingen over de mogelijkheden om uw bezittingen aan het Fonds Pascal Decroos na te laten, kunt u contact opnemen met uw notaris

 
""