FPD STEUN ONS
 

Nieuws - Latvian Brides - a new European story with support from Journalismfund.eu

BRUSSELS - In the far East and far West of the EU two journalists work on the same story about scam marriages. Thanks to a grant from Journalismfund.eu they could cooperate and uncovered a world where fraud, sexual exploitation and rape are commonplace. The scam bases the EU rules on free movement and legal loopholes. >>

 

Nieuws - De geëmancipeerde journalist

 BRUSSEL - Ides Debruyne hield naar aanleiding van het Personal Democracy Forum een pleidooi om, naar analogie van de geëmancipeerde burger, ook de journalist te emanciperen.

 

Nieuws - Website erkenningscommissie beroepsjournalisten gelanceerd

De erkenningscommissie is een administratieve overheid die ressorteert onder de Kanselarij van de Eerste Minister. Met de nieuwe website wil zij (kandidaat-) beroepsjournalisten op een eigentijdse manier informeren over de toepassing van de wet van 30 december 1963 die in België de officiële erkenning en bescherming van beroepsjournalisten regelt.

Op de website vinden de kandidaten informatie over de voorwaarden om de titel van beroepsjournalist te kunnen verwerven. Tevens vinden zij de nodige uitleg en de documenten om de erkenning aan te vragen. De website verstrekt ook nuttige inlichtingen over de samenstelling en de werking van de erkenningscommissie.     

 
Javascript is required to view this map.
""