FPD STEUN ONS
 

Nieuws - Deelnemers gezocht voor Summer Media School in Lissabon

(LISSABON, 18/07/2008) -- Van 21 tot 30 september 2008 vindt in Lissabon de allereerste Summer Media School (SMS) plaats. Acht dagen lang zullen 40 jonge mediamakers van over heel Europa het beste van zichzelf geven in één van de vier workshops: televisie, radio, printmedia of fotografie. Tijdens de laatste vier dagen worden de krachten dan gebundeld in een online eindproject dat de creativiteit van de deelnemers test. >>

 

Nieuws - Boek "Arm Wallonië" verfilmd

(BRUSSEL, 10/07/2008) --  De RTBf en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) selecteren 'Arm Wallonië' om te worden verfilmd. De documentaire is gebaseerd op het gelijknamige boek van Pascal Verbeken. Het Fonds Pascal Decroos steunde het boek én het researchgedeelte van de documentaire met een werkbeurs. >>

 

Nieuws - Wobbing België: Brandweer gewobd

(BRUSSEL, 05/06/2008) -- Journalisten van de krant De Standaard wobben de gemeentelijke inspectieverslagen van de brandweer. Binnenkort wordt de brandweer grondig hervormd. Hoog tijd voor een diepgravende evaluatie. Journalist Pieter Lesaffer pikte het idee op van Ides Debruyne, initiatiefnemer van wobbing.eu, tijdens de recentste VVOJ-conferentie 2007 in Groningen. >>

 

Nieuws - Soedanese vluchteling Valentino Achak Deng praat met

(BRUSSEL, 28/05/2008) -- Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, 11.11.11.-voorzitter Jos Geysels en David Michalski van Artsen Zonder Grenzen. Koen Vidal, chef Buitenland van De Morgen, modereert. Valentino Achak Deng is het hoofdpersonage uit het veelbesproken boek van Dave Eggers 'What is the what'. Hij overleefde de gruwelijke burgeroorlog die Soedan tussen 1983 en 2005 teisterde. Zijn jeugd was een langgerekte vluchtpoging: eerst naar veiliger oorden in eigen land, dan naar de vluchtelingenkampen in Ethiopië en Kenia en uiteindelijk naar de Verenigde Staten, waar zijn leven wel comfortabeler maar niet vanzelfsprekender werd. Donderdag 5 juni 2008, 20 uur, KVS. Inkom gratis. >>

 

Nieuws - Directeur European Journalism Centre (EJC) prijst Wobbing.eu aan

(BRUSSEL, 26/05/2008) -- Bijna een jaar online en Wilfried Ruetten, directeur European Journalism Centre, EJC, prijst Wobbing.eu, een project van het Fonds Pascal Decroos, aan. Op een conferentie over transparantie en databeveiliging zei hij: "Naast Statewatch is wobbing.eu één van de belangrijkste sites waar je naar moet kijken". Ruetten loofde ook de Vlaamse overheid om het project financieel te steunen. Lees zijn commentaar. >>

 

Nieuws - De Egon Erwin Kisch Prijs voor bijzonder journalistiek 2001

1. - De kandidaten
De Prijs Egon Erwin Kisch wordt georganiseerd voor individuele journalisten met minder dan 2 jaar ervaring en voor niet journalisten die het journalistieke métier ambiëren.

2. - De kandidaturen
2.1- Vereisten
Taal: Nederlands. Het onderwerp is volledig vrij, maar het moet wel journalistiek zijn van bijzondere aard. Bijzondere journalistiek graaft in het geheugen van de wereld, speurt naar feiten die sommigen aan ons oog willen onttrekken. Dat vergt een forse dosis uithouding van de journalist. Bijzondere journalisitiek levert géén vluchtige informatie op die meteen vergeten is. Bijzondere journalistiek vormt een tijdsdocument met verrassende inzichten.
In die zin is het wellicht moeilijk om op een korte tijd een artikel te schrijven. Vandaar dat de kandidaten ook artikels, die ze in het nabije verleden hebben geschreven maar nog niet gepubliceerd, mogen inzenden.
Richtlijn formaat artikel: maximum 1 pagina in de Standaard.
Een journalist kan maar met één werk deelnemen.

2.2- Inschrijvingsformulier
De kandidatuur gebeurt aan de hand van een behoorlijk ingevuld inschrijvingsformulier (dit kunt u 
hier downloaden), en moet uiterlijk op 01 mei 2001 in het bezit zijn van Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw, Kol. Bourgstraat 90, 1030 Brussel.

2.3.- De organisatoren en de leden van de Jury verplichten zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen.

2.4.- De organisator van de Prijs Egon Erwin Kisch behoudt de ingediende werken en kan ze, mits akkoord van de auteur, publiceren..

3.- Jury en laureaten
3.1- Samenstelling van en beoordeling door de jury
De werken worden beoordeeld door de jury die is samengesteld uit personen met voldoende journalistieke en literaire ervaring, m.n. Marleen Teugels, Geert van Istendael, Marc Schaevers en Pol Deltour. De juryleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Voor de niet in het reglement beschreven gevallen wordt soeverein beslist door de betrokken jury. Het resultaat van de jury wordt bekend gemaakt op woensdag 16 mei 2001 om 19.30 uur in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (Zaal Lippens).

3.2- Toewijzing van de prijs Egon Erwin Kisch
De jury zal aan de hand van de kanidaturen die hen worden voorgelegd de laureaten en de winnaar aanduiden. De jury behoudt zich het recht toe geen prijs toe te kennen, indien niet wordt voldaan aan de formele en/of kwalitatieve eisen.

4- De prijzen
De winnaar van de Prijs Egon Erwin Kisch krijgt de kans zijn artikel te publiceren in De Standaard en krijgt een FNAC-boekenbon terwaarde van 20.000 BEF.

5- De organisatoren
De prijs Egon Erwin Kisch voor bijzondere journalistiek is een gezamenlijk initiatief van Louis Paul Boonkring in samenwerking met Kunst en Democratie, Octant/UA, De Standaard en het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

U kunt het inschrijvingsformulier en de gehele tekst hier downloaden (Word-document). Hebt u problemen, stuur dan een e-mail naar info@fondspascaldecroos.com. Wiij 'e-mailen' het u of sturen het u met de post op.

Voor de bijlage: Egon Erwin Kisch (1885-1948). Vliegende reporter, blijvend schrijver

Het Kischproject in Brussel. klik HIER 

 

Nieuws - De Koning Boudewijnstichting organiseert seminaries 'tussen woord en daad'

De Koning Boudewijnstichting wil de burger aanmoedigen een actieve rol te spelen in de samenleving. Daarom interesseert de Stichting zich ook voor de wijze waarop journalistiek en media dat engagement kunnen versterken. De resultaten van een studie over dit thema worden voorgesteld op een seminarie dat wordt georganiseerd in Antwerpen, Brussel en Luik.

Bent u journalist, programmamaker of op een andere manier professioneel actief in de media? Dan nodigt de Stichting u uit op een seminarie van twee uur waarop u:

 • kennis kunt maken met een typologie van journalistieke praktijken die de actieve betrokkenheid van de burger kunnen vergroten en de band tussen media en publiek kunnen versterken;
 • concrete voorbeelden in dat kader kunt situeren;
 • de resultaten van een opinie-onderzoek bij 200 journalisten verneemt.


Waarom die seminaries ?

De seminaries willen een concrete reflectie op gang brengen over de ruimte die de burger in de media krijgt en die hem de nodige elementen moet aanreiken om maatschappelijke keuzes te maken, verantwoordelijkheden op te nemen, meningen te nuanceren.

Welke antwoorden bieden de media aan de burger die een gevoel van onmacht tegenover de maatschappelijke problemen wil overwinnen ? Hoe kunnen de media het grote publiek stimuleren om aan het maatschappelijk debat en het leven van de gemeenschap deel te nemen ? Wat kunnen zij concreet doen ? Hoe wordt dat in de Belgische en in de buitenlandse pers aangepakt ? Welke praktijken zijn misschien ook contraproductief ?

De seminaries willen niet louter het debat over die kwesties aanwakkeren, maar wel samen met de journalisten en de media nagaan welke concrete mogelijkheden er bestaan.

De inhoud van de seminaries

De ontmoetingen zullen voortbouwen op drie rapporten:

 • Een onderzoek van Nico Carpentier (Universitaire Instelling Antwerpen) in samenwerking met Benoît Grevisse en Michaël Harzimont (Observatoire du Récit Médiatique, UCL) stelt een typologie voor van journalistieke praktijken die het publiek debat kunnen stimuleren en de betrokkenheid van de burger kunnen vergroten.
 • Een rapport over een opinie-onderzoek over het thema bij tweehonderd journalisten en programmamakers.
 • Ten slotte hebben een twintigtal personaliteiten uit de mediasector of daarbuiten aanvaard hun persoonlijke kijk te geven op de relatie tussen media en burgers.

De discussie zal gaan over de mogelijkheden die diverse journalistieke praktijken bieden, en over de limieten en voorwaarden om ze toe te passen.

Programma van de voormiddag

Woensdag 30 januari 2002 in Antwerpen Woensdag 6 februari 2002 in Brussel
Antwerps Pershuis
Grote Markt 40
B-2000 Antwerpen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel

10u30: Inleiding: de media en de maatschappelijke betrokkenheid van de burger: waarom en hoe ?
Stefan Crets, opdrachthouder bij de Koning Boudewijnstichting
10u40: Een overzicht van mediapraktijken om de burger bij de samenleving te betrekken.
Nico Carpentier, onderzoeker verbonden aan de Faculteit politieke en sociale Wetenschappen, UIA
10u55: Discussie over de rol van de media en de gehanteerde praktijken (deel 1). Op basis van bijdragen van Nico Carpentier,
Jan Drijvers, client service manager bij TNS Media,
Leo Neels, Arne Sierens en Margriet Hermans (Antwerpen)
Dirk Tielemans, Filip Rogiers en Peter Vandermeersch (Brussel)
moderator: Alex Puissant, journalist bij de VRT-Televisie
11u45: Pauze
11u55: Discussie (deel 2) en debat met de zaal.
13u00: Buffet

Hetzelfde seminarie zal vier keer worden herhaald: in Antwerpen en in Brussel voor de Nederlandstalige journalisten, in Luik (1/2/2002) en in Brussel (8/2/2002) voor de Franstalige journalisten.

En daarna ?

Na de seminaries zijn er twee acties gepland:

 • Ondersteuning van concrete experimenten in de Belgische media; de Stichting lanceert in februari 2002 een projectoproep.
 • Bevordering van netwerking tussen geïnteresseerde mediaprofessionals met het oog op uitwisseling, evaluatie en uitdieping van journalistieke praktijken die actief burgerschap kunnen bevorderen.

Doelgroep

De seminaries richten zich tot:

 • beroepsjournalisten;
 • producers van radio- of tv-uitzendingen;
 • redactieverantwoordelijken.

Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan seminarie en buffet is gratis, maar er moet wel vooraf worden ingeschreven.

Wij vragen u om vóór 21 januari 2002 per e-mail in te schrijven op het adresmassart.g@kbs-frb.be.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij: Greet Massart, tel: 02-549 02-28, fax: 02-549 03 11, e-mail: massart.g@kbs-frb.be

Met de steun van de Nationale Loterij 

 

Nieuws - De literaire reportage in de 21e eeuw: 31 mei 2001 om 19.30 uur

Een literaire invalshoek

Het gaat hierbij om een puur literaire invalshoek waarbij de reportagetechniek van Kischals grote inspiratie fungeert. Een literair trio van formaat kaart het onderwerp aan: Geert van Istendael , Jan Brokken en Landolf Scherzer.

Geert van Istendael
Van Istendael is een kenner van de Duitse geschiedenis en politiek. Van Istendael maakt naam als romancier; ook zijn poëzie wordt goed ontvangen. Maar de grote bekendheid krijgt hij als auteur van bijzonder goed gedocumenteerde boeken. In zijn veel gelezen boek 'Het Belgisch labyrint' of 'De schoonheid der wanstaltigheid' analyseert de schrijver op een onovertroffen manier zijn geboorteland. Met dezelfde eruditie schetst van Istendael een portret van de hoofdstad in 'Arm Brussel'. Ook in 'Bekentenissen van een reactionair', 'Anders is niet beter' en 'Nieuwe uitbarstingen' legt de essayist een grote polemische gedrevenheid aan de dag.

Externe links
http://belgium.indymedia.org/display.php3?article_id=1169
http://www.esperanto.be/fel/nl/h09.html

Landolf Scherzer
In 'De Eerste en de Tweede' trekt de reporter Scherzer in 1986 op met de communistische Partijsecretaris en in 1992 - na de Wende - met zijn destijdse opvolger. Dat resulteert in een minutieuze sociale kroniek van mislukking en onbegrip, het is een genadeloos verhaal over de problemen van kleine mensen tegen de achtergrond van de grote politiek. Volgens Der Spiegel gaat het om geschiedschrijving van onderop, uit de gezichtshoek van de slachtoffers. Overigens typeert dat zelfde weekblad Scherzer als 'De Wallraff zonder vermomming': hij maakte er tijdens zijn reportage nooit een geheim van dat hij een journalist is die de maatschappij moet beschrijven zoals die in werkelijkheid is. Scherzer vindt dat de media de wereld opnieuw moeten duidelijk maken. Hij noemt dat het pluralisme van de leugen.

Externe links
http://www.luise-berlin.de/Lesezei/Blz97_11/text46.htm
http://www.xmlazon.com/landolf_scherzer.shtml

Jan Brokken
Jan Brokken debuteert als schrijver met verhalen in het tijdschrift Maatstaf. In 1986 wordt hij fulltime schrijver. Zijn oeuvre omvat 12 kwaliteitsboeken waaronder romans, verhalenbundels en reportages.

Brokkens vaardigheid als romanschrijver en zijn ervaring als reisschrijver komen in zijn laatste boek tot een prachtige symbiose. 'Jungle Rudy' gaat over zijn speurtocht naar de Nederlander Rudy Truffino die in de jaren '50 naar Venezuela vertrekt en in de jungle een nieuw leven begint. Truffino koestert een allesomvattende liefde voor het regenwoud en de Pémon-indianen, maar werkt uiteindelijk mee aan de ondergang van het woud en de cultuur van de oorspronkelijke bewoners. Het is het verhaal over het onvermogen om dat wat je liefhebt te behouden.

Externe links
http://www.nblc.nl/biblioweb/auteurs/brokken.htm
http://www.carpe.com/buch/t_brokken_jan_passagiere.html
http://www.kultur-insel.de/blindepassagiere.htm
http://www.lonelyplanet.com/journeys/rain/rain1.htm

Praktisch
Donderdag 31 mei om 19u30: Geert van Istendael & Landolf Scherzer & Jan Brokken
Koninklijke Bibliotheek Brussel, Zaal Delvaux - plannetje: zie site KBR
Prijs toegang: 200 BEF (4,96 Euro)
All-in-pakket: 600 BEF (14,87 Euro) voor de catalogus + 2 randactiveiten - overschrijven kan op girorekening: 001-1199489-63 van de LPBoonkring.
Info week : +32 2 201 09 08 van Kunst & Democratie/Culture et Démocratie
Info weekend: +32 2 649 35 87 van LPBoonkring

Het Egon Erwin Kischproject is een organisatie van de Louis Paul Boonkring, Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek, Het beschrijf, Oostenrijks-Centrum Antwerpen en Kunst en Democratie. 

 

Nieuws - Documentaire van Raf Custers wint de Signis Silver Award 2001

De film van Raf Custers, Cri d'alarme au Kivu, heeft in Rome op 25 november 2001 op het Multimedia World Forum een zilveren prijs gewonnen. De film, behoorde tot een van de 51 films die uit 386 ingezonden producties uit de zes kontinenten voor de competitie geselecteerd werd. De jury bestond uit Jacob Scrampickal (India), Miguel Pereira (Brasil) en Danny Mcloughlin (Schotland). Er werden 5 gouden Signis prijzen en 5 zilveren prijzen uitgereikt.

  First SIGNIS Silver Awards 2001
  First SIGNIS Golden Awards 2001
  • Franciscans of the Renewal Bronx (Belgium)
  • Diacre: un service pour le troisiéme millénaire ( Rep.Czech)
  • La rue n'est pas le paradis (Burkina Faso)
  • Revolution of Women (Uganda)
  • God in Tibet (Hong Kong)

  First SIGNIS Website Award

  Agnellus Andrew Awards 2001
  • Africa: Radio Encontro (Nampula - Mozambique)
  • Asia: Siriwan Santisapulkam (Thailand)
  • Europe: Pierre Babin (OMI)
  • Latin America: Manuel Oliveira (sj)
  • North America: The Christophers (USA)
  • Pacific: Peter Thomas (Australia)

 

 

Nieuws - Cross border scheme required cross-border reporting

BRUSSELS — A money laundering scheme could only be revealed through cross-border cooperation, says the team behind the latest story supported by Journalismfund.eu. An Estonian team started out and in cooperation with Bulgarian colleague revealed several stories including party funding and a pyramid-style investment scheme. By Brigitte Alfter

 

Nieuws - FPD-project schudt FSC dooreen

BRUSSEL - Het artikel 'Duurzaam op papier', dat met steun van het Fonds Pascal Decroos in het septembernummer van MO* verscheen, heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Daarin werd FSC's omstreden certificering van Veracel op de korrel genomen. Deze Braziliaanse papiergigant lokt al jaren een vloedgolf van lokaal protest uit.

 
Javascript is required to view this map.
""