Marleen Teugels (1959) is lector-onderzoekster en freelance journaliste.

Ze doceert het vak onderzoeksjournalistiek aan de Arteveldehogeschool en doet wetenschappelijk onderzoek naar de werkomstandigheden van journalisten. Als journaliste is ze onder andere gespecialiseerd in domeinen die met gezondheid en welzijn te maken hebben.

De artikelenreeks ‘Asbest, de seriemoordenaar’ die ze samen met een collega publiceerde in het weekblad Knack werd in 2007 bekroond met de Dexiaprijs en de VVOJ-prijs. In 2002 publiceerde ze ‘Met stille trom’, een boek over de toxische impact van oorlogvoering, in 2003 in het Frans vertaald onder de titel ‘Armes sales, guerre propre?’. Teugels hanteerde ook als eerste Belgische journalist de wet openbaarheid van bestuur (wob) in een dossier over de financiering van rookpreventiecampagnes door de tabaksindustrie, wat met steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) resulteerde in het eerste wob-proces door journalisten. Samen met collega’s slaagde ze erin om via de wob de begunstigden van de Europese landbouwsubsidies in Vlaanderen en federaal gedeeltelijk boven water te krijgen. De meeste van haar onderzoeksverhalen werden gepubliceerd in Knack.

Informatie

Naam
Marleen Teugels

Supported projects