Frans Craeninckx [1928-2007] studeerde filosofie en theologie en werd in 1955 tot priester gewijd. Sinds 1977 was hij voorzitter van de plaatselijke Vereniging van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden en was hij de stuwende kracht achter de jaarlijkse herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in Meensel-Kiezegem.

Supported projects