Faroek Özgünes

Faroek Özgünes (°1964) is journalist en nieuwsanker bij VTM, waar hij ondertussen 17 jaar actief is.

In de jaren '90 was hij presentator van het programma 'Royalty'. In 2005 werkte hij mee aan Biz Kolderbos, een productie van theatersmakersgroep De Queeste. Hij zetelt in het steuncomité van Trefmedia, het Trefpunt voor Media in Diversiteit, een initiatief van het Minderhedenforum.

Info

Name
Faroek Özgünes

Supported projects