2011-04-13

IRAN - Geïnspireerd door artikelen van Michel Foucault reisden Peter Van Goethem en Pieter Verstraete vijf weken lang door Iran. Ze onderzochten op welke manier hedendaagse Iraanse kunstenaars met de door het Islamitische regime opgelegde censuurmaatregelen omgaan.

IRAN - De Iraanse revolutie van 1979 vormt zonder twijfel een van de belangrijkste omwentelingen van de twintigste eeuw. Deze politieke en sociale omslag hield niet alleen de internationale gemeenschap bezig, maar kon ook op de interesse van vele intellectuelen rekenen. Zo reisde de Franse filosoof Michel Foucault tot tweemaal toe naar Iran om met eigen ogen de opstand van het Iraanse volk waar te nemen. Over zijn Iraanse ervaringen publiceerde Foucault een tiental bijdragen voor de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Geïnspireerd door deze artikelen van Foucault reisden Peter Van Goethem en Pieter Verstraete vijf weken lang door Iran. Ze onderzochten op welke manier hedendaagse Iraanse kunstenaars met de door het Islamitische regime opgelegde censuurmaatregelen omgaan. Is verzet nog mogelijk in een politiek repressief klimaat dat het culturele landschap dicteert en definieert, of geeft de strenge censuur net aanleiding tot nieuwe vormen van creativiteit? Op basis van hun eigen ervaringen en tientallen interviews met Iraanse kunstenaars, onderzoeken de auteurs in vier indringende essays het spel van censuur en verzet in de Iraanse republiek.

Pieter Verstraete

Pieter Verstraete (°1979) is doctor in de pedagogische wetenschappen (KULeuven) en wordt momenteel door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen) als postdoctoraal onderzoeker tewerkgesteld.

Peter Van Goethem

Peter Van Goethem (°1982) is werkzaam als producent en regisseur bij het productiehuis Freshwater Films en als filmredacteur en –auteur verbonden aan rekto:verso.
6.860 euro toegekend op 31 mei 2010.
ID
2010/828

ARTIKELS

  • Alumni in Iran (verscheen in mei 2011 bij APPEL, jaargang 6, nr.1 - Magazine voor Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen)
  • Iran: De kunst van het ontwijken (verschijnt in het mei/juni nummer van Recto:verso - Tijdschrift voor Kunst en Kritiek - 20, jaargang 8, nr. 47  (Online) Tijdschrift voor cultuur en kritiek
  • Een vredesboodschap uit Iran: Mehdi Monems zwart-witfotografie – Beeld Express, jaargang 4, nr.2 Tweemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Beeldexpressie
    (Online)
  • De kunst van het ontwijken: kunst en censuur in Iran – MO.be, 12 mei 2011 Online magazine voor mondiaal nieuws

BOEK
Titel: Iran. De kunst van het ontwijken
Subtitel: Censuur en verzet in de Islamitische Republiek Iran
Auteurs: Pieter Verstraete en Peter Van Goethem
Uitgeverij: ACCO
ISBN: 9789033484001
Verschijningsdatum: juni 2011