2011-10-17

Wetenschappers doen onderzoek in opdracht van overheid en industrie. Bedrijven financieren leerstoelen en universiteiten halen inkomsten uit patenten op onderzoeksresultaten. De driedelige reeks ‘Universiteit te koop?’ onderzoekt de relatie tussen wetenschap, overheid en industrie.

BRUSSEL - Wetenschappers doen onderzoek in opdracht van de overheid en de industrie, zetelen in adviesraden van bedrijven en spreken op door firma's gesponsorde symposia. Bedrijven financieren leerstoelen, vergoeden reis- en verblijfskosten van wetenschappers die deelnemen aan buitenlandse congressen en ondersteunen de universiteit met giften en onderzoeksfondsen. Universiteiten nemen patenten op onderzoeksresultaten en richten spin-offs op.

De tijd dat wetenschappers in een ivoren toren zaten is voorbij. Universiteiten moeten vandaag niet alleen instaan voor onderwijs en fundamenteel onderzoek, maar zijn in de kenniseconomie uitgeroepen tot motoren van innovatie en economische groei. En daar hoort samenwerking met het bedrijfsleven bij. De driedelige reeks 'Universiteit te koop?' zoekt uit wat daar de gevolgen van zijn.

De artikels verschijnen in Eos magazine van november en december 2011 en januari 2012.

Dieter De Cleene

Dieter De Cleene (°1983) studeerde Bio-ingenieur en journalistiek aan de Universiteit Gent en werkt sinds 2008 voor Eos magazine.
5.000 euro toegekend op 11 mei 2011.
ID
2011/858

MAGAZINE
De artikels verschijnen in Eos magazine van november en december 2011 en januari 2012.