2021-05-26

BRUSSEL - Hoe kijken sleutelfiguren, vernieuwers uit het werkveld en academische onderzoekers naar de ontwikkelingen bij ons? Hoe zien zij de toekomst van de journalistiek in Vlaanderen, met 2031 als ijkpunt? Laatstejaarsstudenten van de opleiding journalistiek van de Erasmushogeschool en Ria Goris spraken met 26 mensen die vanuit hun functie graag meedenken over waar het naartoe gaat met dit vakgebied: hoofdredacteurs, vorsers, medewerkers innovatie van mediahuizen en ervaren journalisten.

"De grootste, door meer dan de helft van de bevraagden geuite bezorgdheid, geldt het vertrouwen van het publiek in de media en in de journalistiek: gaat dit vertrouwen nog afkalven of gaat het standhouden? Deze bekommernis wordt gelinkt aan het fenomeen van filterbubbels en echokamers, polarisering, politieke propaganda en de uitdaging om fake news buiten de deur te houden. De financiële leefbaarheid van kwaliteitsvolle journalistiek is een tweede, herhaaldelijk genoteerde bezorgdheid. De betaalbereidheid van mensen voor het nieuws kan voorts niet los gezien worden van technologische ontwikkelingen die ons al enige tijd drijven in de richting van op maat gemaakt nieuws, individualisering van nieuwsconsumptie via algoritmes, en van de rol van big tech in de strijd om aandacht en kliks.

In het algemeen zien de bevraagden twee sterke troeven om in de toekomst (verder) uit te spelen: de kwaliteit en betrouwbaarheid van het journalistieke aanbod moeten buiten kijf staan, en in interactie gaan met de lezer/kijker/luisteraar zal meer dan ooit nodig zijn om het publiek bij de journalistiek te houden."

Het volledige onderzoek kan u hier downloaden.

 

Bron: © Journalistiek in Vlaanderen anno 2031: waar stevenen we op af? Verslag van 26 interviews over de toekomst van de journalistiek, Erasmushogeschool Brussel, 2021.