2019-04-23

BRUSSEL - Het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) en het Fonds Pascal Decroos (FPD) hebben samen een ‘memorandum’ gepubliceerd met 10 beleidsvoorstellen voor een kwaliteitsvol, innovatief en divers journalistiek landschap in Vlaanderen. Het VJF en het FPD zijn de twee projecten van vzw Journalismfund.eu die met middelen van de Vlaamse Overheid journalistiek en journalisten in Vlaanderen ondersteunen.

Het memorandum is er mee gekomen op verzoek van Vlaams minister van Media Gatz, die aan het door hem gelanceerde Vlaams Journalistiek Fonds had gevraagd om een aantal beargumenteerde beleidsopties voor te leggen voor de volgende Vlaamse bestuursploeg.

Voor de totstandkoming van het memorandum hebben we een brede gespreksronde gehouden met uiteenlopende stakeholders uit het journalistieke veld: diverse nieuwsmedia, koepelorganisaties, journalisten, academici, parlementsleden en ook Nederlandse partners.

Het memorandum beargumenteert eerst waarom journalistiek überhaupt belangrijk is, en waarom de overheid journalistiek zou moeten ondersteunen. Daarna doet het tien concrete beleidsvoorstellen. Elk voorstel wordt beargumenteerd, stelt een concrete uitkomst voorop, en vermeldt het eventuele benodigde budget.

Rode draad doorheen het memorandum is dat een toekomstgericht of ‘innovatief’ journalistiek beleid zich niet enkel mag focussen op eenmalige, hoofdzakelijk technologische projecten. In een gezonde democratie is het essentieel dat kwaliteitsjournalistiek in diverse vormen en langs verschillende kanalen tot bij de burger raakt. Kwaliteitsjournalistiek is niet zomaar schaalbaar en heeft daarom structurele ondersteuning nodig.

De zeer disruptieve periode waarin journalistiek en media zich momenteel bevinden, biedt veel bedreigingen, maar zeker ook kansen. Het VJF en FPD claimen dan ook dat de uitvoering van de tien beleidsvoorstellen zullen leiden tot meer diepgravende journalistiek, die via meer verschillende mediakanalen tot bij diversere doelgroepen geraakt. Zo’n beleid stimuleert innovatie op een duurzame manier, baseert zich op kennis en cijfers, heeft bijzondere aandacht voor lokale journalistiek, en is efficiënt georganiseerd.

Dit zijn de 10 voorstellen:

1. Maak de steun aan journalistiek structureel

2. Verhoog de middelen voor onderzoeksjournalistiek en lokale journalistiek

3. Voorzie naast projectsubsidies ook structurele steun voor journalistieke innovatie en een divers medialandschap

4. Stimuleer toegankelijk onderzoek en kennisdeling voor de hele sector

5. Zet in op begeleiding, mentoring en ontwikkeling

6. Voorzie naast onderzoeks- ook productiesteun voor podcasts

7. Voer een integraal beleid dat versnippering tegengaat

8. Voer de resolutie van het Vlaams Parlement over de ondersteuning van journalistiek verder uit

9. Maak de werkbeurzen aan journalisten belastingvrij

10. Versterk het wetgevend kader voor persvrijheid

Het integrale memorandum vindt u via de link onderaan de afbeelding.

Interesse in een gedrukt exemplaar van het memorandum? kristof.polfliet [at] journalismfund.eu (Contacteer ons).

Pieter Bauwens zocht uit of verandering werkt

2019-04-29

BRUSSEL - Drie maanden lang heeft Pieter Bauwens het Vlaamse land afgedweild om met N-VA’ers te spreken. De hoofdredacteur van Doorbraak.be zocht een antwoord op de vraag of de federale regeringsdeelname de partij veranderd heeft. Hoe ging hij hiervoor te werk? 

Hoe AIPC te werk ging voor 'Last Resource'

2019-05-06

ACCRA - In landen als Liberia, Nigeria, Oeganda, Zimbabwe, Congo, Kenia en Zuid-Afrika moeten vrouwen onder de armoedegrens noodgedwongen tot sekswerk overgaan om zichzelf en hun gezinnen te kunnen voeden, soms bovenop hun betaalde job. Een internationaal team van journalisten, het AIPC, zocht enkele vrouwen op en brengt hun verhaal. Ze vertellen zelf hoe ze te werk gingen.

Winnaars van de Belfius Persprijzen bekend

2019-05-09

BRUSSEL - Woensdagavond werden de Belfius Persprijzen uitgereikt. Die belonen de beste artikels en reportages van het voorbije jaar. Voor de 56ste editie waren er meer dan 300 kandidaturen.  VRT en De Standaard waren met elk drie prijzen de grote winnaars van de avond.