2006-06-14

Vanaf deze week brengt Knack 'Asbest de seriemoordenaar', een reeks onderzoeksartikelen van Marleen Teugels en Nico Krols over de schadelijkheid van asbest en de immense verantwoordelijkheid van de industrie die verzuimde arbeiders en omwonenden van haar fabrieken te waarschuwen voor de gevaren van asbest.

In Europa regent het een half miljoen asbestdoden. In 'Vuile Belgen op Sicilië' stelde Knack vast hoe Karel Vinck en zeven andere ex-Eternitbonzen reeds op 26 mei 2005 op Sicilië samen veroordeeld werden tot twintig jaar opsluiting.

De ex-topmanagers van Eternit kregen de wind van voren omdat ze nalieten hun werknemers te informeren over de gevaren van de blootstelling aan asbest. Onder meer de voormalige baas van de NMBS Karel Vinck, die in de jaren zeventig drie jaar lang topman was van Eternit Italië, werd er in eerste aanleg voorwaardelijk veroordeeld tot drie jaar opsluiting voor onvrijwillige doodslag. Vinck was toen ook verantwoordelijk voor de fabriek in Targia bij Siracusa in Sicilië.

'De kaderleden van Eternit hebben de gezondheidsrisico's verbonden aan het werken met asbest in grove mate veronachtzaamd', antwoordt substituut van het parket Dr. Andrea Palmieri op onze vraag naar meer toelichting. 'Ze deden niet de minste moeite om de arbeiders te informeren over de mogelijke gevolgen en namen geen maatregelen om hen te beschermen. Alle kaderleden zijn veroordeeld tot opsluiting, maar substituut Palmieri laat er geen twijfel over bestaan: 'Onder de Belgen was het productieproces verschrikkelijk schadelijk. Het vonnis dat in Siracusa werd geveld, geldt voor de productieperiode vanaf 1961. Dat het zo lang geleden is, kan niet als excuus gelden, want ook vandaag nog sterven arbeiders van Eternit door asbestziekten met een lange incubatietijd.'

 Reactie Karel Vinck:
'Toen ik in Italië was, had ik geen benul van wat asbest betekende voor de gezondheid', reageert Karel Vinck. 'Ik dacht dat het een probleem was zoals bij de mijnwerkers. Pas toen ik naar België terugkeerde, werd ik er bij Eternit België mee geconfronteerd. (…) Je kan in 2006 stellen dat we verantwoordelijk waren. Maar we waren eigenlijk niet geïnformeerd over de oorzaken van de latere problemen. Ik kan met een gerust geweten verantwoorden dat ik de maatregelen heb genomen die, rekening houdend met mijn kennis, noodzakelijk waren. Dat zal ook mijn verdediging zijn.'

Deze reeks won De Loep 2007 (de VVOJ-prijs voor onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland), categorie tekstuele productie.

Marleen Teugels

Marleen Teugels (1959) is lector-onderzoekster en freelance journaliste.

Nico Krols

Nico Krols (°1971) is sinds 2000 hoofdredacteur van Weliswaar (welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen). Daarnaast is hij filmrecensent voor De Morgen en publiceert hij occasioneel dossiers in Knack.
€ 3.500, toegekend op 1/03/2006
ID
FPD/2005/440
Beurs
Fonds Pascal Decroos

MAGAZINE
Asbest, de seriemoordenaar, Knack, 14/05/2006.