2023-10-16

LEUVEN - In het project ‘Brengt proces Appeltans een einde aan meer dan 20 jaar huisjesmelkerij?’ onderzocht Arne Sonck de macht van de huisjesmelkerij in Leuven. Hij brengt aan het licht hoe de Leuvense kotbaas Appeltans een heus vastgoedimperium kon uitbouwen door buiten de lijntjes te kleuren, en waarom het Leuvense bestuur daar lang alleen op kon toekijken. 

Arne toont hoe juridische drempels en bestuurlijke onzekerheid de krotverhuurders rugdekking geven, hoe het lokale bestuur tekortschiet aan kwetsbare huurders, en hoe het Vlaamse beleid de huisjesmelkerij in de hand werkt. Via onderzoek in de Leuvense straten, in juridische dossiers en via tal van gesprekken met experts en beleidsmakers, schetst Arne een diepgaand en omvattend beeld van het probleem van de huisjesmelkerij, en waarom die binnen de huidige economische en beleidsmatige context een vanzelfsprekend gegeven is.

Arne Sonck

Arne is journalist met een focus op trage onderzoeksjournalistiek en kritische beleidsanalyse.
Arne Sonck
€1.600 toegekend op 24/05/2023.
ID
FPD/2023/2075