2013-12-20

Ondanks meerdere pogingen en enorme hoeveelheden geld die geïnvesteerd werden om de conflicten en de huidige situatie in Oost-Congo te beheren, zijn de verschillende vredesakkoorden er niet in geslaagd de voorwaarden te creëren voor duurzame vrede. Conflict in Oost-Congo; een verhaal van oorlog en gebrekkige vredesakkoorden.

De conflicten in Oost-Congo zijn het resultaat van oorlogen, opstanden en onwerkbare vredesakkoorden. Centraal-Afrikakenner Kris Berwouts installeerde zich in Oost-Congo om er de verschillende conflictlagen grondig te analyseren. Hij zag dat de vredesakkoorden niet leidden tot de rehabilitatie van de Congolese staat en er evenmin in slaagden de destructieve invloed van Rwanda in Congo aan banden te leggen.

In zijn boek, dat in 2017 gepubliceerd wordt, onderstreept hij het belang van bottom-up initiatieven voor conflictbeheersing, goed beheer en ontwikkeling. Enkele bevindingen verwerkt hij nog voor de publicatie van het boek tot artikels.

Kris Berwouts

Kris Berwouts (°1963) bouwde een stevige reputatie op als Centraal-Afrika kenner, gespecialiseerd in de vredes- en democratiseringsprocessen in de regio.
Een werkbeurs van € 4,650 toegekend op 19/12/2013.
ID
FPD/2013/1069
Grant
Fonds Pascal Decroos

ONLINE

BOEK

Congo's Violent Peace: Conflict and Struggle Since the African War -  ZED Books (London).

Titel: Congo's violent peace: Conflict and Struggle Since the Great African War

Auteur: Kris Berwouts

Uitgever: ZED Books (Londen)

ISBN:

Paperback: 9781783603695

eBook ePub: 9781783603725

eBook Kindle: 9781783603732

Library Edition: 9781783603701

Pagina's: 216

Publicatiedatum: 15 juli 2017