2015-04-27

De drama's in de Middellandse Zee begin april 2015 plaatsten migratie weer hoog op de Europese agenda. Voor even toch, want het is niet de eerste keer vluchtelingen de tocht naar een beter bestaan met hun leven bekopen.

Maar de zee is niet de enige toegangspoort tot Europa. Tienduizenden mensen proberen vanuit Griekenland en Bulgarije West-Europa te bereiken. Hun tocht voert hen door Macedonië en Servië tot voor de Hongaarse grens. Deze zogenoemde Westelijke Balkanroute is op weg een belangrijke toegang tot Europa te worden. Sinds 2012 is de mensenstroom doorheen de Balkan richting Europa blijven aanzwellen, en niets wijst erop dat daar snel verandering in komt. In Turkije staan vele duizenden mensen klaar om hun kans te wagen. Voornamelijk Syriërs, maar evengoed Afghanen en vluchtelingen uit Somalië en Eritrea. Tegelijk maakt de aanslepende economische crisis in Griekenland dat veel migranten die er soms al jaren wonen, het land verlaten om hun geluk noordwaarts te zoeken.

De Balkanroute is het verhaal van een mensenstroom op weg naar wat een beter leven zou kunnen zijn. Het is het verhaal van een tocht door landen als Bulgarije, Macedonië en Servië, die, onvoorbereid en onwillig, opeens te maken krijgen met een ongekende instroom van vluchtelingen. Het is het verhaal van de broers Ashraf en Kareem, die waarschijnlijk nog altijd in Belgrado op een kans wachten om de grens over te steken. Het is het verhaal van Omar, die in Oostenrijk een nieuw leven begint, maar evengoed van Nazim, die teleurgesteld op zijn stappen terugkeerde. Het is het verhaal van hoe hoop een weg zoekt in een labyrint van grenzen, hoe mensen op de vlucht tegelijk kwetsbaar en onoverwinnelijk zijn.

Verschenen als dossier De Balkanroute op MO*.

Toon Lambrechts

Toon Lambrechts (°1981) is een Belgisch freelance journalist.