2004-10-28

Vanaf dit schooljaar worden in België geen kandidaats- en licentiaatsdiploma's meer uitgereikt. Ook onze universiteiten en hogescholen zijn overgestapt naar het door Europa opgelegde BaMa-systeem. Dit nieuwe diplomasysteem volgt het Angelsaksische model met titels als bachelor, master en Ph D (Doctor of Philosophy). Hebben de Europese autoriteiten rekening gehouden met de verhoogde 'onderwijscriminaliteit' die hun hervorming met zich mee zal brengen? 

Vooral in de Verenigde Staten, met zijn volledig geprivatiseerde onderwijs, is dit systeem zeer fraudegevoelig. Daar zijn nepdiploma's big business en gaan er honderdduizenden valse en waardeloze master- en bachelor-diploma's en fake Ph D-titels over de toonbank. Jaarlijks levert dat een half miljard dollar aan criminele winsten op. Hebben de Europese autoriteiten rekening gehouden met de verhoogde 'onderwijscriminaliteit' die hun hervorming met zich mee zal brengen? Want zoals valse rijbewijzen en nagemaakte paspoorten zijn fake masterdiploma's geen typisch Amerikaans fenomeen. Op dit eigenste moment draait in Brussel een grote internationale zwendel in universitaire titels.

Raf Sauviller

Raf Sauviller (1955 - 2018) was onderzoeksjournalist en schreef voor onder meer HUMO, EOS en P-Magazine.
€ 2.500, toegekend op 25/02/2004.
ID
FPD/2004/273
Beurs
Fonds Pascal Decroos

PRINT

Deng - Nummer 18 - 28 oktober 2004