2003-11-30

BRUSSEL - 'De grijze kolonne' is een reportage over een fenomeen dat in België al lang bestaat, dat nog toeneemt maar waarover merkwaardig genoeg weinig geweten is: 'de economische vluchtelingen'. Het begint er al mee dat er geen precieze cijfers zijn. Schattingen en gemiddelden: 80 tot 135 000. Het zijn vooral onderdanen van de voormalige Oostbloklanden – Polen op kop – en uit Zuidoost-Azië. Ze nestelen zich bij voorkeur in de grootsteden: Brussel, Antwerpen, Luik.

'De grijze kolonne' is opgebouwd rond twee concrete cases van Poolse gezinnen, waarvan één al 13 jaar in België woont en werkt. Het intrigerende is dat ze (bijna) leven als modale Vlaamse gezinnen: hun kinderen gaan hier naar school, ze bevallen in het ziekenhuis, ze rijden (soms) met een Belgische nummerplaat, ze huren appartementen, betalen huisvuilbelasting… Hun leven is half legaal, half illegaal. Kortom: ze leven in een schemerzone of grijze zone. Vandaar ook de titel van de reportage.

Het fenomeen wordt belicht aan de hand van een aantal getuigenissen: de mensen zelf, inspecteurs van de sociale inspectie, verantwoordelijke van opvangcentra, het OCMW, de adviseur van de premier.

Er is veel hypocrisie gemoeid met het fenomeen, zo blijkt – 'wat niet weet, niet deert', 'sporadische razzia's om de publieke opinie te sussen', het is dweilen met de kraan open, 'we staan machteloos', de nakende toetreding van een aantal landen tot de E.U. is geen oplossing – 'de grijze kolonne verplaatst zich maar blijft bestaan.'

Martin Coenen

Martin Coenen (°1955) is programmamaker en producer.
€ 4.000 toegekend op 04/06/2003.
ID
FPD/2003/208
Labels

TELEVISIE

  • 'De grijze kolonne', Lichtpunt, Canvas, 30/11/2003.