2023-02-21

AMSTERDAM/BRUSSEL - De Taalunie is uniek in de wereld, nergens anders werken twee landen zo nauw samen op een beleidsterrein. Dat doen ze al sinds 1980, toen Nederland en België het Taalunieverdrag sloten. Daarin legden ze plechtig vast dat ze samen de schouders zetten onder de verspreiding van het Nederlands in de wereld.

Ook op eigen bodem hadden ze een brandende ambitie: de integratie van Nederland en de Nederlandstalige gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren.

Ruim veertig jaar later is het de vraag of dat verlangen nog van deze tijd is. De taalbeleving in Vlaanderen en Nederland drijft juist uit elkaar. Een visitatiecommissie kwam eind 2021 tot de slotsom dat het nodig is opnieuw helderheid te verschaffen over het bestaansrecht van de Taalunie. En ook binnen de organisatie zelf rommelt het. De interne strubbelingen zorgen voor onrust in de internationale neerlandistiek en de Nederlandse Tweede Kamer zette de Taalunie onlangs bruut buitenspel.

Daan Stoop

Daan Stoop is journalist en webredacteur bij De Groene Amsterdammer.
Daan Stoop

Tomas Vanheste

Tomas is adjunct-hoofdredacteur van de lage landen en zelfstandig journalist.
€4.740 toegekend op 30/09/2022.
ID
LOCAL/2022/014

PRINT/ONLINE

IMPACT