2006-01-01

De Etex Group, een Belgische multinational, met 12.000 werknemers in 30 landen, beter bekend onder de naam Eternit is een wereldspeler van formaat geworden dankzij de productie van asbest. Abest, een begrip dat ergens deel uitmaakt van ons collectief geheugen, maar waar de modale burger nauwelijks de consequenties van kent, laat staan de alomtegenwoordigheid van beseft, hierin goed geholpen door een overheid die om reden van een onvoorziene milieukost schuw is voor teveel ruchtbaarheid. Bovendien, nu asbest in 2005 overal in de E.G. verboden wordt, lijken alle problemen van de baan. Niets is minder waar, een erfenis van miljoenen ton asbest bedreigt de wereldgezondheid. Zelfs wanneer alle productie vandaag de dag zou stoppen, dan nog zullen 5 à 10 miljoen mensen de komende jaren sterven aan asbest.

"Het is alsof je een mitrailleur op de menigte leegschiet en beweert dat het geen moord is, omdat je niet van tevoren wist wie je zou raken", dixit Richard Spoor, asbestadvocaat in Zuid-Afrika.

Dit doodvonnis krijgt ook Mario, 25 jaar, jong, sportief, intelligent en bemind: mesothelioom, een kanker die maar één oorzaak kent, asbest. Als leerjongen boorde hij ooit gaten in scheidingswanden van een ziekenhuis. Die banale daad volstaat, want asbest kent geen enkele veilige ondergrens. Deze slachtoffers, 250.000 alleen al in de E.G. de komende 25 jaar, rest amper de tijd om afscheid van het leven te nemen, laat staan zich te verliezen in juridische steekspelen met de verantwoordelijken. Hoe kan een industrie decennialang ongestraft alle wetenschappelijke rapporten van tafel vegen? Welke machinaties werden uitgevoerd om de politiek in hun gareel te laten lopen? Hoe werd de lange incubatietijd succesvol in hun strategie ingecalculeerd? Waarom betaalt de vervuiler niet? Hoe immoreel is een industrie die in andere landen onverminderd doorgaat met ontginning en productie? 

We ontleden de macht van deze zakenlui en taxeren het diepmenselijke leed en de milieuschade die deze multinational hier en in de rest van de wereld, niet in het minst de Derde Wereld, heeft aangreicht en nog steeds aanricht. En we volgen Mario, omdat zijn leed exemplarisch is voor de miljoenen lotgenoten die nog zullen volgen.

-----

Het project werd niet gerealiseerd. De actualiteit heeft dit onderzoek ingehaald.

Lieven Vanoverbeke

Lieven Vanoverbeke is een freelance regisseur, programmamaker, cameraman, videoreporter en onscreen-designer.

Hendrik Verbeure

€ 10.000 toegekend op 30/11/2004. € 6.500 werd uitbetaald.
ID
FPD/2004/350
Beurs
Fonds Pascal Decroos

DOCUMENTAIRE
Bedoeling was om deze documentaire op AVS uit te zenden.