2012-06-21

De sector van het medisch toerisme in India is volgens The Times of India goed voor minstens honderdduizend patiënten – en een veelvoud aan dollars – per jaar. Het land stond dan ook op zijn kop toen de Britse microbioloog Timothy Walsh in de zomer van 2010 bekend maakte dat hij in de hoofdstad New Delhi een gevaarlijk nieuw antibioticaresistentiegen ontdekt had. De verontwaardiging leek echter selectief: de opgewonden prominenten in de Indische media gaven stellig de indruk zich meer zorgen te maken over het welvaren van de duurbetaalde privéklinieken dan over dat van de lokale bevolking.

Hoewel het contrast tussen de relatief smetteloze verzorging voor westerse - en andere rijke - patiënten en de tergende omstandigheden waarin de gewone Indiër zich tegen heug en meug moet laten behandelen gevonden vreten zijn voor revolterende televisie-documentaires, is het echter maar de vraag of het wel zinvol is om de twee met elkaar te vergelijken. Om dat uit te zoeken trok Tim Vernimmen anderhalf jaar na de heisa enkele maanden door het noorden van India. Hij sprak daar niet alleen uitgebreid met klokkenluider Walsh, maar liet ook talloze Indische wetenschappers, artsen en patiënten aan het woord.

Vervolgens dook hij zelf de ziekenhuizen in: zo stond hij enkele dagen in de rij bij het grootste publieke ziekenhuis van India en bezocht hij onaangekondigd een privékliniek in Agra, die op het parcours ligt van georganiseerde reizen voor mensen die sightseeing en een cosmetische ingreep wensen te combineren. Dat levert een genuanceerd, maar kritisch beeld op van de manier waarop het land worstelt met de balans tussen economische vooruitgang en de zorg voor de zwaksten, en van de gevaren waaraan het zo niet alleen zijn eigen inwoners, maar ook de rest van de wereldbevolking blootstelt.

Tim Vernimmen

Tim Vernimmen is een Belgische wetenschapsjournalist.
Tim Vernimmen
€ 3,275 toegekend op 6/09/2011.
ID
FPD/2011/889
Labels

MAGAZINE
EOS magazine, Juli 2012