2010-07-06

BRUSSEL - Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd. Wat valt uit hun verwezenlijkingen en eventuele fouten te leren voor de toekomst? Rekto:verso ging het vragen aan de Afrikanen zelf. Op zoek naar een coherente visie rond cultuur en ontwikkeling.

BRUSSEL - Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd. Wat valt uit hun verwezenlijkingen en eventuele fouten te leren voor de toekomst? Rekto:verso ging het vragen aan de Afrikanen zelf. Op zoek naar een coherente visie rond cultuur en ontwikkeling. 

Wouter Hillaert

Wouter Hillaert studeerde Germaanse, Scandinavistiek en Theaterwetenschappen. Sinds 2002 werkt hij als freelance podiumcriticus voor De Morgen, De Standaard en Klara en publiceert hij over theater in verschillende nationale en internationale…
7.396 euro toegekend op 30 november 2009
ID
2009/765
Labels

RECTO:VERSO
Reeks: het Vlaamse cultuurbeleid in Afrika
Deel I - Congo - Kinshasa over cultureel Brussel in Kinshasa (recto:verso nr. 42 - juli/augustus 2010)
Deel II - Flanders fits you? (recto:verso nr. 43 - september-oktober 2010)
Deel III - Marokko (recto:verso nr. 44 - november-december 2010)
Deel IV - Conclusie (recto:verso nr. 45 - januari-februari 2011)