2013-05-15

Met zijn omvangrijke islamitische populatie, waarvan de meerderheid van Marokkaanse afkomst is, is Brussel uitgegroeid tot de hoofdstad van de islam in Europa. Wie zijn deze Brusselse moslims en hoe beleven zij de islam? Is Brussel een laboratorium voor het islamisme in continentaal Europa?

De invloed van de Europese Moslimbroeders is in elk geval onmiskenbaar, de sjiitisering neemt toe. Maar vooral: de roep om een beleving van een ‘zuivere islam’, een letterlijke interpretatie van de leer en een terugkeer naar de levenswijze van de profeet Mohamed, is nooit sterker geweest. De islamiseringspolitiek van de Golfstaten speelt daarbij een doorslaggevende rol...

Dit boek komt geen moment te vroeg. Het biedt een uitzonderlijke en indringende kijk op islam en radicalisering onder Marokkaanse Brusselaars.

Bilal Benyaich

Bilal Benyaich (°1982) is politicoloog en werkt momenteel voor de Belgische diplomatie in Turkije.