2014-03-03

In Nederland raken ieder jaar meer dan 60.000 mensen besmet met salmonella. Op driekwart van het kippenvlees daar is de resistente ESBL-bacterie aangetroffen. Is ons eten wel zo veilig als fabrikanten en ministers beweren?

In het boek Uitgebeend, Hoe veilig is ons voedsel nog? analyseert onderzoeksjournalist en voormalig Zembla-reporter Marcel van Silfhout een aantal recente voedselaffaires. Dat levert een verontrustend beeld op van de voedingsindustrie en het falende overheidstoezicht op deze belangrijke exportsector in Nederland.

Terwijl het aantal incidenten met ons eten groeit, is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ernstig verzwakt. In de afgelopen tien jaar is de controle op ons voedsel door politieke machtsspelletjes, forse bezuinigingen en opeenvolgende reorganisaties tot op het bot uitgehold.

Voor het boek werden meer dan honderd betrokkenen geïnterviewd, van voormalige voedselinspecteurs en slachthuisdirecteuren tot gedupeerde boeren en oud-ministers en -staatssecretarissen. Professor Pieter van Vollenhoven, die het onderzoek van Van SiIfhout initieerde, schreef een persoonlijk nawoord in het boek.

Marcel van Silfhout

Marcel van Silfhout (1968) werkte als onderzoeksjournalist voor het Utrechts Nieuwsblad, de GPD en bij tv-programma’s als Zembla (VARA), KRO’s Reporter en Uitgesproken (VARA).
€ 2.500 toegekend op 21/11/2013.
ID
FPD/2013/1088
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

BOEK

Titel: Uitgebeend
Subtitel: Hoe veilig is ons voedsel nog?
Auteur Marcel van Silfhout
Uitgavejaar: 2014
Aantal pagina's: 216
Prijs: €18
Uitgeverij: Oostenwind
ISBN:  978 94 9148 104 8