2003-10-01

Een sociaal betrokken document, waarin op een ontluisterende en vaak vlijmscherpe manier de armoede in België wordt aangekaart

Vlaanderen behoort tot de meest welvarende regio's ter wereld. Politici kloppen zich trots op de borst. Toch is er geen reden om hoog van de toren te blazen. Het steeds groeiende aantal armen is een smet op het schitterende blazoen. Steeds meer mensen glippen door de mazen van onze welvaartsstaat.

Auteur Bart Demyttenaere trok een tijdlang door de marge van Brussel. Zijn confrontatie met de schemerzone van Europa's hoofdstad leverde geen fraai toeristisch plaatje op. De zeven diepteportretten van kansarme Vlamingen grijpen naar de keel. Naast generatie-armen komen ook de nieuwe armen aan het woord. Voorts wordt uitgebreid ingegaan op de gekwetste binnenkant van mensen, waardoor het begrip armoede een veel ruimere dimensie rijgt.

Ten slotte focust Bart Demyttenaere op een aantal instellingen en voorzieningen die vaak mee aan de basis liggen van het bestendigen van armoede. Armoede is een totaalprobleem dat structureel moet worden opgelost. De samenleving heeft de plicht mensen in de armoede die rechten terug te geven die ze hen jarenlang heeft ontzegd. Niemand kiest immers voor een leven in armoede.

Bart Demyttenaere

Bart Demyttenaere is schrijver van kinder- en jeugdboeken en non-fictie.
€ 11.155,21 toegekend op 28/11/2001
ID
FPD/2001/087
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

BOEK

Titel: In vrije val
Auteur: Bart Demyttenaere
Paperback – ca. 300 blz. – ca. 19,95 euro – ISBN 90 223 1796 x
Een uitgave van Manteau
Verschijnt: oktober 2003