2021-02-26

VLAAMS-BRABANT -  20 mei 2020. Inwoners van Vlaamse-Brabantse gemeenten kregen een dwingende oproep om het watergebruik streng te beperken. Desondanks lag het waterverbruik in deze periode abnormaal hoog. Burgers waren ongerust, want bij enkele gemeenten kwam er zelfs enkele dagen amper water uit de kraan. Regenwaterputten waren op vele plaatsen leeg.

De Watergroep kon niet over de volle capaciteit beschikken door de renovatie van een waterproductiecentrum. De verkoop en verhuur van privé-zwembaden werd tegelijk volop gepromoot en de waterfactuur was volgens de burger veel te hoog. Inwoners meldden waterverspilling bij bouwwerven. Sportvelden en voortuinen bleven veel te groen. Bij gemeenten komt de actie tegen droogte niet of traag op gang. Minister Zuhal Demir was verontwaardigd en besliste om na vier jaar droogte het waterbeleid op agendapunt nummer één te zetten. Een kluwen aan contradicties dat steeds meer vragen doet rijzen bij het individuele, gemeentelijke en Vlaamse waterbeheer en vroeg om een onderzoek.

De steun voor dit project kadert in het Noodfonds voor Lokale Journalistiek. Meer info.

Foto: ©MyDS-Myriam De Smet

Sofia Van Nuffel

Sofia Van Nuffel is freelance onderzoeksjournalist.
€ 4.200 toegekend op 23/11/2020.
ID
NF/2020/002
Beurs
Noodfonds voor lokale journalistiek
Labels

ONLINE