2017-10-16

Dat de gewone Palestijnen meer dan vijftig jaar de nadelige gevolgen van de Israëlische bezetting ondervinden weet iedereen. Hiervan getuigen de talloze artikelen en reportages die dagelijks het publiek bereiken.

Maar hoe de Palestijnse bevolking ook nog eens te lijden heeft onder het autocratische leiderschap van haar eigen politici en bestuurders en hun verlammende interne ruzies, is onbekend. Dit drama is de rode draad in het boek van Els van Diggele. De schrijfter deed vanuit Ramallah enkele jaren diepgaand onderzoek achter de schermen van de Palestijnse samenleving. Ze beschrijft een land waar conflicten heersen die vaak dateren van meer dan honderd jaar geleden.

‘We haten elkaar meer dan de Joden’ biedt een uniek inzicht in deze samenleving en legt de pijnlijke broederstrijd in de Palestijnse gelederen bloot. De ontmoetingen met dissidente Palestijnen die niet bang zijn om over deze ongemakkelijk waarheid te vertellen, verschaffen de lezer een waarheidsgetrouw beeld van de bizarre realiteit in de Palestijnse maatschappij.

Els van Diggele

Els van Diggele is een Nederlands historica en journaliste.
€ 7,000 toegekend op 11/05/2011.
ID
FPD/2011/866
Beurs
Fonds Pascal Decroos

BOEK

Wij haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse maatschappij
Auteur: Els van Diggele
Uitgeverij: Athenaeum
ISBN: 9789025307141
Aantal pagina's: 320
Prijs: 22,50 euro