2021-06-29

In het haast volgebouwde Vlaanderen is grond een kostbaar goed. Wie zijn de grootgrondbezitters die honderden, soms zelfs duizenden hectaren grond bezitten in Vlaanderen? Wie zijn de vastgoedinvesteerders die hele straten in steden bezitten of hun oog op bepaalde wijken laten vallen? Waarom doen ze het? Wat brengt het op?

De komende maanden focust Apache op het grondbezit en eigenaarschap in vier Vlaamse provincies: West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Een gigantische hoeveelheid gelekte kadastergegevens laat ons toe om voor het eerst in beeld te brengen wie de belangrijkste en grootste eigenaars zijn van vastgoed en van gronden in grote delen van Vlaanderen. 

We gaan op zoek naar de grootgrondbezitters op het platteland en de belangrijkste huiseigenaars en speculanten in de steden. Hoeveel en welke gronden bezit de oude adel? Hoe groot zijn de grondbanken van projectontwikkelaars? Wie zijn die nieuwe grondspeculanten? Daarnaast brengen we eveneens het publiek grondbezit in kaart, van lokaal tot federaal, en kijken we naar de bezittingen van kerkfabrieken, religieuze instellingen en andere belangengroepen. 

Elke Vlaming heet geboren te zijn met een baksteen in de maag, maar bij sommigen weegt die wel heel zwaar. Naast enkele voor de hand liggende spelers duiken ook heel wat verrassende namen op in de top 500 van grootste grondbezitters in Vlaanderen.

Deze beurs werd toegekend in het kader van het Noodfonds voor Lokale Journalistiek. Meer info.

Illustratie: ©Apache

Tom Cochez

Tom Cochez is licentiaat criminologie en werkt vandaag als redacteur bij Apache.be

Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche is onderzoeksjournalist bij Apache.be.
€ 19.830 toegekend op 23/11/2020.
ID
NF/2020/010
Beurs
Noodfonds voor lokale journalistiek