Erik Wellens is een voormalig Belgisch journalist.

Erik Wellens (1963) is ex-journalist politiek en samenleving voor o.m. Dag Allemaal en ATV (Antwerpse Televisie). Momenteel werkt hij als (visual) storyteller.

Info

Name
Erik Wellens

Supported projects