2019-04-23

BRUSSEL - Het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) en het Fonds Pascal Decroos (FPD) hebben samen een ‘memorandum’ gepubliceerd met 10 beleidsvoorstellen voor een kwaliteitsvol, innovatief en divers journalistiek landschap in Vlaanderen. Het VJF en het FPD zijn de twee projecten van vzw Journalismfund.eu die met middelen van de Vlaamse Overheid journalistiek en journalisten in Vlaanderen ondersteunen.

Het memorandum is er mee gekomen op verzoek van Vlaams minister van Media Gatz, die aan het door hem gelanceerde Vlaams Journalistiek Fonds had gevraagd om een aantal beargumenteerde beleidsopties voor te leggen voor de volgende Vlaamse bestuursploeg.

Voor de totstandkoming van het memorandum hebben we een brede gespreksronde gehouden met uiteenlopende stakeholders uit het journalistieke veld: diverse nieuwsmedia, koepelorganisaties, journalisten, academici, parlementsleden en ook Nederlandse partners.

Het memorandum beargumenteert eerst waarom journalistiek überhaupt belangrijk is, en waarom de overheid journalistiek zou moeten ondersteunen. Daarna doet het tien concrete beleidsvoorstellen. Elk voorstel wordt beargumenteerd, stelt een concrete uitkomst voorop, en vermeldt het eventuele benodigde budget.

Rode draad doorheen het memorandum is dat een toekomstgericht of ‘innovatief’ journalistiek beleid zich niet enkel mag focussen op eenmalige, hoofdzakelijk technologische projecten. In een gezonde democratie is het essentieel dat kwaliteitsjournalistiek in diverse vormen en langs verschillende kanalen tot bij de burger raakt. Kwaliteitsjournalistiek is niet zomaar schaalbaar en heeft daarom structurele ondersteuning nodig.

De zeer disruptieve periode waarin journalistiek en media zich momenteel bevinden, biedt veel bedreigingen, maar zeker ook kansen. Het VJF en FPD claimen dan ook dat de uitvoering van de tien beleidsvoorstellen zullen leiden tot meer diepgravende journalistiek, die via meer verschillende mediakanalen tot bij diversere doelgroepen geraakt. Zo’n beleid stimuleert innovatie op een duurzame manier, baseert zich op kennis en cijfers, heeft bijzondere aandacht voor lokale journalistiek, en is efficiënt georganiseerd.

Dit zijn de 10 voorstellen:

1. Maak de steun aan journalistiek structureel

2. Verhoog de middelen voor onderzoeksjournalistiek en lokale journalistiek

3. Voorzie naast projectsubsidies ook structurele steun voor journalistieke innovatie en een divers medialandschap

4. Stimuleer toegankelijk onderzoek en kennisdeling voor de hele sector

5. Zet in op begeleiding, mentoring en ontwikkeling

6. Voorzie naast onderzoeks- ook productiesteun voor podcasts

7. Voer een integraal beleid dat versnippering tegengaat

8. Voer de resolutie van het Vlaams Parlement over de ondersteuning van journalistiek verder uit

9. Maak de werkbeurzen aan journalisten belastingvrij

10. Versterk het wetgevend kader voor persvrijheid

Het integrale memorandum vindt u via de link onderaan de afbeelding.

Interesse in een gedrukt exemplaar van het memorandum? kristof.polfliet [at] journalismfund.eu (Contacteer ons).