Waarom het Fonds steunen?

Een gezonde democratie kan niet zonder een stevig debat. Maar dan wel liefst op basis van feiten. Die laten zich echter niet altijd even makkelijk blootleggen. Meer nog, soms worden ze moedwillig verborgen gehouden. Om écht diep te graven, hebben journalisten extra tijd en middelen nodig. Het Fonds Pascal Decroos geeft hen die.
Steun het Fonds Pascal Decroos en help zo journalisten de feiten naar boven spitten.

Meer dan 80 zorgvuldig gemaakte onderzoeksartikels, boeken en documentaires over maatschappelijk relevante, maar vaak minder belichte thema’s verschenen het afgelopen jaar. Het zijn projecten die er zonder het Fonds niet zouden zijn geweest.

Hoe het Fonds steunen? 

U kunt het Fonds Pascal Decroos op verschillende manieren financieel steunen. Donateurs krijgen op het einde van het jaar een gedrukte nieuwsbrief, een overzicht van de interessantste verwezenlijkingen van het Fonds Pascal Decroos tijdens het afgelopen jaar.

  • Overschrijving

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de rekening van het Fonds Pascal Decroos.

IBAN: BE30 4228 0049 7111
BIC: KREDBEBB
Mededeling: gift FPD

Vanaf € 150 bent u eredonateur. 

  • Een doorlopende opdracht 

U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven.

  • U kunt het Fonds Pascal Decroos laten delen in de feestvreugde

Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u het Fonds Pascal Decroos kunt laten meevieren: u kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan het Fonds Pascal Decroos ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (+32 2 705 59 19).

  • Legaten

Als u aan het Fonds Pascal Decroos denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Het Fonds Pascal Decroos is (via zijn vzw Journalismfund.eu) bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.

U kan het Fonds ook opnemen in een duo-legaat, zo steunt u het Fonds en bevoordeelt u tegelijkertijd uw erfgena(a)m(en). Voor meer info: https://www.notaris.be/tag/duolegaat

Doneer

U kunt ook veilig online een gift doen.