Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw – opgericht in 1998 – heeft in 2013 haar naam veranderd. Het heet voortaan Journalismfund.eu vzw. Het Fonds Pascal Decroos blijft bestaan, maar dan als werkbeursproject van Journalismfund.eu vzw. Het project Fonds Pascal Decroos omvat werkbeurzen (bijzondere journalistiek, wetenschapsjournalistiek, Noodfonds steun, Nederlands-Vlaamse beurzen) in Nederlandstalig België en wordt exclusief gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het Fonds Pascal Decroos project heeft als doel de herinnering aan Pascal Decroos levend te houden en zijn levenswerk voort te zetten.

Informatie over de organisatie Journalismfund.eu vindt u op  www.journalismfund.eu.