Hij schreef 15 jaar als freelance theatercriticus voor De Morgen en De Standaard. Vandaag gaat zijn energie vooral naar rekto:verso (als kernredacteur) en houdt hij zich onledig met redigeren, modereren, lesgeven. Sinds 2014 trekt hij ook mee de burgerbeweging Hart boven Hard.

Wouter Hillaert (1978) is germanist/scandinavist en theaterwetenschapper.

Info

Naam
Wouter Hillaert

Gesteunde projecten

Cultuur in de centrumsteden

  • Cultuur
  • Politiek

De jongste zes jaar hebben de dertien Vlaamse centrumsteden voorzichtig tot royaal geïnvesteerd in kunst en cultuur. Claimen de steden een nieuwe, minder bescheiden rol in het Vlaamse cultuurbeleid? 

Het Vlaams cultuurbeleid in Afrika

  • Cultuur
  • Politiek

BRUSSEL - Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd.