In deze gastles werpt Dr. Kate Wright aan de hand van een vierjarig internationaal comparatief onderzoeksproject een brede, multidimensionale blik op internationale humanitaire journalistiek, met focus op Afrika. Humanitaire journalistiek speelt een cruciale rol in hoe burgers, hulpverleners en internationale organisaties wereldwijd reageren op noodsituaties en menselijk lijden. Onderzoek naar deze journalistiek wil vaak nagaan welke onderwerpen en crises de meeste en minste aandacht krijgen. Maar tot nu toe is amper of geen aandacht gespendeerd aan andere belangrijke vragen, zoals: hoe veranderen verschillende financieringsmodellen voor humanitaire journalistiek het nieuws dat wordt geproduceerd? Hoe beïnvloeden regeringen de internationale berichtgeving van humanitaire kwesties? Welk soort nieuws willen burgers en hulpverleners meer zien?

In deze gastles start Kate Wright deze vragen te beantwoorden met data uit een grootschalig, vierjarig internationaal onderzoek naar humanitaire journalisten, het nieuws dat ze produceren en het publiek dat het consumeert.

Deze recente studie omvat interviews met bijna 200 journalisten, nieuwsmanagers en mediafinanciers, evenals uitgebreide observaties in nieuwsredacties. Dit omvatte veldwerk in Londen, Genève, Washington, Bangkok en Nairobi. Bovendien voerden Wright en haar co-onderzoekers grote analyses uit van nieuwsberichtgeving en rapporteerden ze over publieksenquêtes bij burgers en hulpverleners.

De lezing is open voor het publiek en wordt gehouden op woensdag 30 oktober van 10:00 uur tot 12:45 uur in Academieraadzaal (Aula), Volderstraat 9, 9000 Gent.

Dr. Kate Wright is de academische leider van de interdisciplinaire onderzoekscluster in media en communicatie aan de Universiteit van Edinburgh (Schotland). Ze bestudeert de praktijken en politieke economieën van internationaal nieuws en gemedieerde advocacy, met name humanitaire en mensenrechtencampagnes. Recent was Wright mede-onderzoeker van een wereldwijd onderzoeksproject, gefinancierd door de AHRC, over humanitaire journalistiek. In de loop van dit werk bestudeerde ze grote, door de overheid gefinancierde internationale omroepen en nieuwsagentschappen, evenals gespecialiseerde nieuwsmedia die worden gefinancierd door particuliere stichtingen. Verder is Wright auteur van de monografie "Who's Reporting Africa Now? Non-Governmental Organizations, Journalists and Multimedia (Peter Lang, 2018).

Bron: © Universiteit Gent

Universiteit Gent

UGent, Academieraadzaal (Aula)
Volderstraat 9
9000 Gent
België