2021-08-10

LONDEN/BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw, de organisatie boven het Fonds Pascal Decroos, kondigt vandaag de oprichting aan van The Earth Investigations Programme. Het nieuwe beursprogramma is opgezet met een gift van 11,5 miljoen euro over zes jaar van Arcadia. Het zal steun verlenen aan milieu-onderzoeksjournalistiek binnen en buiten Europa.

Door zijn omvang en looptijd schept dit programma een precedent in de wereld van de filantropie en de non-profitjournalistiek.  Het zal steun verlenen aan grensoverschrijdende teams van journalisten die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de milieuaspecten.

Onderzoeksjournalistiek brengt onrechtvaardigheden aan het licht, oefent druk uit op de machthebbers en zet aan tot actie. Hoewel nieuwsmedia en nieuwsredacties nog vaak op nationaal niveau werken, overstijgen de meeste machtsstructuren en maatschappelijke en milieuproblemen de nationale grenzen. Daarom lanceert Journalismfund.eu dit initiatief, dat grensoverschrijdende onderzoekssamenwerking zal bevorderen door verschillende soorten subsidies te verstrekken en activiteiten mogelijk te maken om journalisten, nieuwsredacties en journalistieke organisaties te ondersteunen.

Lisbet Rausing en Peter Baldwin, medeoprichters van Arcadia: "Onderzoeksjournalistiek helpt de machtigen ter verantwoording te roepen. Maar veel onderzoeken gaan voorbij aan milieuaspecten. Wij hopen dat het Earth Investigations Programme zal helpen om misbruik van de natuur aan het licht te brengen en ervoor te zorgen dat besluitvormers prioriteit geven aan de gezondheid van natuur en gemeenschappen. We zijn verheugd samen te werken met Journalismfund.eu en kijken uit naar de bloei van het nieuwe programma en zijn begunstigden."

Ides Debruyne, directeur van Journalismfund.eu: "Journalismfund.eu verheugt zich zeer op de uitvoering van dit nieuwe, inspirerende en uiterst noodzakelijke initiatief. Wij zijn ervan overtuigd dat dit programma zowel de burgers als het milieu ten goede zal komen. We zien het als een belangrijke stap in de richting van meer substantiële financiering voor onderzoeksjournalistiek. Hopelijk zal dit andere particuliere en publieke donoren inspireren om onderzoeksjournalistiek, die in Europa chronisch ondergefinancierd blijft, te gaan steunen of hun steun te verhogen."

Wees als eerste op de hoogte van de criteria en details. Volg ons op sociale media  (TwitterFacebookInstagram) of abonneer u op onze nieuwsbrief. Binnenkort volgt er meer nieuws.


Arcadia is een liefdadigheidsfonds van Lisbet Rausing en Peter Baldwin. Het steunt liefdadigheidsinstellingen en wetenschappelijke instituten die cultureel erfgoed en het milieu in stand houden. Arcadia steunt ook projecten die open toegang bevorderen en alle prijzen worden toegekend op voorwaarde dat het geproduceerde materiaal gratis online beschikbaar wordt gesteld. Sinds 2002 heeft Arcadia meer dan 777 miljoen dollar toegekend aan projecten over de hele wereld.

Meer info: www.arcadiafund.org.uk


Journalismfund.eu vzw is een in Brussel gevestigde onafhankelijke non-profitorganisatie, opgericht door burgers in 1998. Zij zet zich in voor de bevordering van onafhankelijke grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek ter bevordering van de democratie in Europa en daarbuiten.

Journalismfund.eu is een intermediair en firewall tussen donoren en journalisten. Deze bemiddelende rol is essentieel om donoren in staat te stellen onderzoeksjournalistiek te financieren zonder de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de journalisten aan te tasten. Uiteindelijk werkt Journalismfund.eu alleen in het belang van het grote publiek, door een goed geïnformeerd debat mogelijk te maken als voorwaarde voor burgers om een democratische samenleving vorm te geven.

Meer info: www.journalismfund.eu

Meer info over de financiering van Journalismfund.eu vindt u hier: https://www.journalismfund.eu/about-us-documents/funding