2022-08-06

BRUSSEL - Journalismfund.eu heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Caroline Pauwels. Caroline was 14 jaar lang bestuurder van Journalismfund.eu (dat van 1998 tot maart 2013 het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw heette). Haar verbindende en positieve persoonlijkheid was bepalend voor hoe de organisatie vandaag eruitziet.

Caroline Pauwels werd in januari 2002 bestuurder en ondervoorzitter van Journalismfund.eu. De vzw was met haar kandidatuur heel erg opgetogen omwille van haar kennis van het medialandschap, maar ook haar Europese blik was voor de organisatie een grote meerwaarde.

Caroline Pauwels was uiteraard - gezien haar studiedomein - aangetrokken door de missie van het fonds. Het idee om onderzoeksjournalistiek in de Nederlandstalige Belgische pers te stimuleren via werkbeurzen en dit in een periode waarin media - met de komst van internet - hun inkomsten gestaag zagen dalen, trok haar sterk aan.

Maar haar enthousiasme kwam vooral ook uit het idee dat het verlies van een jong familielid, vriend of collega - hoe wreed en traumatiserend ook - toch iets positief kan teweegbrengen. Caroline was aangetrokken tot het positieve dat heerste in deze kring van vrienden en familieleden.

Toen Caroline bestuurder werd, was het fonds een jonge organisatie die haar weg moest zoeken en die ook ruimte gaf om nieuwe ideeën en/of plannen uit te werken. Dat sprak haar enorm aan. Bij haar start waren we volop de Vlaamse Scriptieprijs aan het ontwikkelen. Daar zette ze haar schouders onder. Ze was een bestuurder met een bredere internationale blik. Haar doctoraat focuste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie en ze werkte een tijdje op het kabinet van Europees commissaris Van Miert. Caroline was dan ook één van de bestuurders die verder keek dan de Vlaamse regio. Ze was heel erg gewonnen voor het idee om met het fonds een Europees werkbeursprogramma op te starten (European Cross-border Grant Programme). Het werd in 2009 gelanceerd en leidde ertoe dat we in 2013 een volledig Europees programma hadden ontwikkeld waardoor we ook onze naam wijzigden in Journalismfund.eu.

Toen Caroline rector van de Vrije Universiteit Brussel werd, was de combinatie met een bestuursmandaat bij Journalismfund.eu niet meer mogelijk, maar de band met de organisatie werd nooit doorgeknipt en het afscheid heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden. Journalismfund.eu was betrokken bij haar nieuw project rond de dag van de persvrijheid (Difference Day). Journalismfund.eu wil in de toekomst haar schouders daar verder onder zetten, op zijn minst uit respect en dankbaarheid voor het engagement en positivisme van Caroline Pauwels. Al zal Difference Day nooit meer hetzelfde zijn.

Journalismfund.eu biedt de familie en nabestaanden van Caroline haar diepste medeleven mee. Haar optimisme, positivisme en verbindende kracht zal ons blijven inspireren.

Foto ©2022 Difference Day

Caroline Pauwels