2003-09-25

BRUSSEL - Over journalisten en openbaarheid van bestuur - Persconferentie

Persbericht 
De toegang tot bestuursdocumenten is voor de burger en de journalist een krachtig instrument voor de democratische controle van het beleid. Wie bij de federale administratie documenten vraagt, krijgt die meestal aangetekend in de bus. Maar in politiek gevoelige dossiers ligt het verhaal anders. De huidige federale beroepsprocedure is veel te zwak. De eerste Vlaamse wobbing case door een journalist bevestigt het probleem.

Hoe zwak de federale beroepsprocedure is, heeft journaliste Marleen Teugels onlangs aangetoond. Met de steun van het Fonds Pascal Decroos publiceerde Teugels in Knack het onderzoek dat ze deed naar de door de tabaksindustrie gefinancierde Rodin Foundation - een financiering die is afgedwongen door minister van Financiën Didier Reynders. Tegelijk probeerde Teugels via de federale Wobbing procedure de briefwisseling en de contracten tussen de minister en de administratie van Financiën enerzijds en de tabaksindustrie en Rodin Foundation anderzijds in handen te krijgen.

Een eerste verzoek om de briefwisseling en de contacten uit de periode juni 2001-juni 2002 toegestuurd te krijgen, leverde niets op. Idem dito voor het verzoek tot heroverweging. Met de steun van de VVJ stapt de journaliste nu naar de Raad van State die in het beste geval alleen de 'weigering' van de administratie kan vernietigen waarna de caroussel helemaal van te voren moet herbeginnen. Als de federale overheid met andere woorden het been stijf houdt, is de burger of de journalist weerloos.

Bij de aanvang van het parlementaire jaar onderstrepen de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ), de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek het belang van de opwaardering van de federale openbaarheidsprocedure. In navolging van de situatie in Zweden pleiten ze voor de invoering van één informatiebeheerssysteem in ons land, zodat iedereen weet welke documenten zich waar bevinden.

Uitnodiging

De Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten

Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw

en

de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)

nodigen u uit naar de persconferentie omtrent de WOB.

Wanneer? vrijdag 26 september 2003 om 10 uur

Waar? De VVJ-lokalen - Résicence Palace, Wetstraat 155 Brussel, Tel. +32 2 235 22 70

Minister Crevits investeert verder in wetenschapsjournalistiek

2021-09-06

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw stelt opnieuw werkbeurzen ter beschikking voor wetenschapsjournalistiek onderzoek. De viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Wetenschapsbeleid, Hilde Crevits, voorziet bijkomende steun.

Vlaams minister Dalle steunt Nederlands-Vlaamse journalistieke samenwerking

2021-09-10

BRUSSEL - Teams van Belgische en Nederlandse journalisten kunnen bij Journalismfund.eu vzw opnieuw beurzen aanvragen voor lokale onderzoeksjournalistiek. Na een succesvol pilootproject vorig jaar maakt Vlaams minister van Media Dalle hier 75.000 euro voor vrij.