2020-01-28

BRUSSEL - De Standaard-journalisten Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek winnen de derde Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies voor hun artikelenreeks ‘De Onzichtbare Macht’. Ze kregen de prijs ter waarde van € 7.500 uit de handen van voorzitter Edward Janssens tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de OVB.

De motivering van de jury luidt als volgt:

“De artikelenreeks biedt inzicht in een weinig bekend karakteristiek gegeven van onze rechtstaat. Mogelijk is het zelfs typerend voor de hele verstrengeling van elites in België. Wat blijkt namelijk uit deze reeks? Belgische wetten worden vaak door ghostwriters geschreven buiten het parlement. Twee journalisten van De Standaard hebben op voortreffelijke wijze dit kluwen proberen te ontwarren en wijzen daarbij ook op de delicate positie van sommige advocaten. Hoewel de serie voor een bijzondere levendige discussie heeft geleid bij het jureren, waren de juryleden het erover eens: dit is uitstekende journalistiek, waar er méér van zou moeten zijn. De lezer krijgt uiteindelijk het laatste woord. De journalisten belichten verschillende facetten van het gebruik, zijn erg kritisch, maar laten de lezer uiteindelijk toe een eigen mening te vormen. Wel zijn ze erg duidelijk in hun eindconclusie: meer transparantie is nodig, want dat advocaten/academici worden ingehuurd om wetteksten bij elkaar te schrijven, kan wel degelijk tot belangenconflicten leiden.”

De twee andere genomineerden waren:

  • Lars Bové en David Adriaen met ‘Postbus Luxemburg’ (De Tijd)
  • Fatma Taspinar en Wouter Heymans met ‘Mij overkomt het niet’ (VRT)

De jury bestond uit:

  • Mr. Gracy Saerens (juryvoorzitter): bestuurder communicatie, advocaat
  • Stafhouder Kathleen Vercraeye: advocaat
  • Ides Debruyne: Managing Director Journalismfund.eu vzw/Fonds Pascal Decroos, medestichter VVOJ
  • Mr. Elke Cloots: docent Mediarecht UA, advocaat
  • Prof. Baldwin Van Gorp: professor Journalistiek KU Leuven

De persprijs bedraagt € 7.500 en wordt sinds 2013 om de drie jaar uitgereikt. De bedoeling is om de kwaliteit van de journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen en te belonen.

In 2017 won Dirk Leestmans (VRT) met de Panorama-uitzending ‘Euthanasie in de gevangenis’. Lars
Bové en Bart Haeck (De Tijd) kregen in 2014 de allereerste Persprijs voor hun artikelenreeks over
criminele vermogens.

Studentenprijs

Naast de driejaarlijkse persprijs werd tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de OVB Studentenprijs
uitgereikt. Dit jaar kreeg Selin Bakistanli de prijs voor haar masterproef ‘Van aanrecht naar rechtbank.
Leven en lot van de eerste generatie vrouwelijke rechtenstudenten (1882-1922)’. Zij ging naar huis met
€ 2.500.

De OVB reikt de studentenprijs sinds 2007 jaarlijks uit om maatschappelijk onderzoek aan de Vlaamse
universiteiten met de advocatuur als onderwerp te promoten.

 

BRON: http://advocaat.be/winnaar-persprijs2020

Wie was Walter De Bock?

2020-02-16

Walter De Bock (1946-2007) was de grootmeester van de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen. In de periode 1992 tot 1994, tussen het vertrek van zijn voorganger Piet Piryns en de komst van zijn opvolger Yves Desmet, fungeerde De Bock als hoofdredacteur ad interim van De Morgen.

Vraag nu uw werkbeurs aan!

2020-01-29

BRUSSEL - Reportages in dag- en weekbladen, online longreads, podcasts, documentaires, ... het Fonds ondersteunt diepgravende journalistiek in al haar vormen. De eerstvolgende deadline is zondag 16 februari 2020. 

Het Archief van Walter: boekvoorstelling en debat

2020-02-18

BRUSSEL - Naar aanleiding van de publicatie van haar boek waarin ze het fascinerende verhaal vertelt van wijlen onderzoeksjournalist Walter De Bock gaat Klaartje Schrijvers op donderdag 26 maart in gesprek met historicus Bruno De Wever en Ides Debruyne van Journalismfund.eu over de diverse en gedeelde uitdagingen waarmee historici en onderzoeksjournalisten geconfronteerd worden.