2022-03-03

BRUSSEL - Vier Europese organisaties bundelen hun krachten om grensoverschrijdende, lokale onderzoeksjournalistiek in Europa te versterken via "Cross-border Local", dat officieel van start ging op 1 maart 2022. Met financiële steun van de Europese Commissie (Creative Europe) zullen Transitions (Tsjechië), SSE Riga Centre for Media Studies (Letland), de Europese Federatie van Journalisten (België) en Journalismfund.eu (België) een veelzijdig programma van 1,3 miljoen euro opzetten dat een impact zal hebben op het journalistieke beroep in het hele continent.

Wat?

Cross-border Local heeft drie belangrijke steunmechanismen. Ten eerste zal het beurzen verstrekken aan journalisten die geïnteresseerd zijn in lokale, grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek. Ten tweede zal het training en mentoring bieden in verschillende aspecten van onderzoeksjournalistiek. En ten slotte zal een mini-MBA voor lokale nieuwsmedia worden opgezet. 

1. Beursprogramma

Om het tekort aan lokale onafhankelijke journalistiek in veel landen aan te pakken, zullen in het kader van dit initiatief subsidies worden toegekend aan lokale onderzoeksjournalistieke projecten. Een belangrijk onderdeel is grensoverschrijdende samenwerking, waardoor deelnemende journalisten en/of mediakanalen ook mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken die wellicht werken in steden in andere delen van Europa. Deze aanpak zal leiden tot kritischer denken over de dringende problemen van de samenleving, het niveau van het debat verhogen en de betrokkenheid van de burgers bevorderen. De daaruit voortvloeiende verhalen zullen lokale journalisten en burgers ervan bewust maken dat lokale of regionale onderwerpen vaak ook een internationale dimensie hebben, en omgekeerd dat Europese thema's hun weerslag hebben tot op lokaal niveau.

2. Opleidingsprogramma's

Aangezien lokale journalisten vaak weinig middelen of ervaring hebben met grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek, voorziet dit project ook in een opleidingsprogramma over verschillende aspecten van onderzoeksjournalistiek, lokale publieksbetrokkenheid en veiligheid. De opleidingen zullen worden georganiseerd door ervaren partners met een stevige positie in het veld en een groot bereik.

3. Mini-MBA voor lokale nieuwsmedia

De behoefte aan innovatieve duurzame business- en managementmodellen voor lokale nieuwsmedia zal worden ingevuld door het organiseren van een mini-MBA voor lokale nieuwsmedia.

Voor wie?

Dit project richt zich op journalisten en nieuwsmedia uit alle deelnemende landen van Creative Europe (EU en niet-EU).

Waarom?

"Lokale en regionale nieuwsmedia staan onder immense financiële druk nu de aandacht van het publiek en de reclamebudgetten steeds meer naar grote platforms en andere concurrenten vloeien. Vooral lokale kranten zijn zwaar getroffen door de verstoring van zowel het consumentengedrag als de bedrijfsmodellen en de pandemie heeft de druk alleen maar opgevoerd. Over de hele wereld hebben we een golf van bezuinigingen en ontslagen gezien, en de sluiting van titels die al lang bestaan. Dit is zorgwekkend omdat lokale en regionale nieuwsmedia een cruciale rol kunnen spelen bij het informeren van burgers en het ondersteunen van democratische processen", aldus het Digital News Report 2021 van het Reuters Institute for the Study of Journalism van de Universiteit van Oxford.

Budget?

De totale begroting van dit tweejarige project bedraagt 1,3 miljoen euro, waarvan 80% wordt gesteund door de EU in het kader van het Creative Europe Programme (CREA) - Journalistieke partnerschappen (CREA-CROSS-2021-JOURPART).  Filantropische organisaties zullen de rest van het budget dekken.

Consortium

Logo

Description automatically generated

Journalismfund.eu, de coördinator en leidende partner in dit project, is een non-profitorganisatie die in Brussel is gevestigd. Haar missie is de democratie te bevorderen door onafhankelijke grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek in Europa te stimuleren. Journalismfund.eu is reeds een gevestigde waarde in de Europese onderzoeksjournalistiekgemeenschap, en zelfs daarbuiten. Het subsidie- en mentorprogramma voor grensoverschrijdende lokale onderzoeken in dit project staat open voor teams van lokale journalisten en/of mediakanalen uit ten minste twee verschillende landen.

Meer info: www.journalismfund.eu

 

Het SSE Riga Centre for Media Studies werd opgericht in 2009, vanuit de veronderstelling dat onafhankelijke media een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de verantwoordingsplicht van de overheid en het terugdringen van corruptie. Het centrum streeft ernaar grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek en duurzame mediabedrijven te versterken door middel van opleidingsprogramma's, netwerken en ondersteuning. Het mini-MBA-programma van SSE Riga voor mediabeheerders is uniek in Europa, omdat het speciaal is toegesneden op de behoeften van mediawerkers wat betreft tijd (vier weken in de loop van een jaar) en toepasbaarheid (gedurende de hele opleiding passen de deelnemers de kennis toe bij het opstellen van hun eigen mediaontwikkelingsplan). Via dit project zal SSE Riga een mini-MBA-programma aanbieden aan 20 gemotiveerde onderzoeksjournalisten uit Europa, die een managementpositie bekleden.

Meer info: https://mediacentre.sseriga.edu

 

Transitions (TOL) is een in Praag gevestigde non-profitorganisatie die zich ten doel stelt kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek en een geïnformeerd en betrokken publiek te ondersteunen. TOL organiseert een breed scala aan opleidingsprogramma's voor journalistiek en media en geeft het tijdschrift Transitions uit, dat zich richt op Midden- en Oost-Europa. Via dit project zal Transitions eerst de meest cruciale behoeften van de Europese journalistieke gemeenschap evalueren en vervolgens een online opleidingsprogramma ontwerpen dat is opgebouwd uit zeer interactieve modules die met de nieuwste e-learning tools zijn ontwikkeld.

Meer info: www.tol.org

 

De European Federation of Journalists (EFJ) is de grootste journalistenorganisatie in Europa en vertegenwoordigt meer dan 300.000 journalisten in 72 journalistenorganisaties in 45 Europese landen. Zij bestrijkt een groot geografisch gebied in het Creative Europa programma en alle soorten mediakanalen, zodat dit initiatief de vele journalisten bereikt die baat zouden hebben bij de belangrijkste elementen ervan, waaronder de mogelijkheid om grensoverschrijdend samen te werken met hun collega's.

Meer info: www.europeanjournalists.org

 

EU